Lederkonferansen 2022

Arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging

Lederkonferansen

Lederkonferansen gjennomføres 13-15.juni på Quality Airport Gardermoen, og er en svært viktig arena for BFO som organisasjon til å få møte våre dyktige tillitsvalgte. Konferansen legger til rette for gode diskusjoner om BFO som organisasjon, fokus fremover, forsvarspolitikk og videreutvikling av ordning for militært tilsatte (OMT) for å nevne noe.

Deltakelse er naturligvis helt gratis. BFO dekker reise, kost og losji.

Hvem deltar

  • Hovedstyremedlemmer
  • Regionstyreledere
  • Lokalforeningsledere
  • BFOs sekretariat
  • Tillitsvalgte
  • Andre inviterte gjester

Program

Mandag 13. juni

1130 - 1230Lunsj og registrering
1230 - 1330Åpning

Leder BFO, Jens B. Jahren

1400 - 1630Faglige oppdateringerSekretariatet
1800 - ENOMat og sosialt

Tirsdag 14. juni

0900 - 1100KongressforberedelserHovedstyret og Valgkomité
1100 - 1200Lunsj
1200 - 1330ForsvarskommisjonenKnut Storberget
1400 - 1500MotivasjonsforedragBjørn Einar Romøren
1515 - 1700OMT - fremtid

Hvordan skal vi utvikle

General Lervik og Sersjantmajor Simonsen
1800 - ENOBFO Festmiddag og sosialt


Onsdag 15. juni

0900 - 1100Medlemsfordeler og samarbeidspartnereKommunikasjonsavdelingen
1100 - 1120AvslutningLeder BFO, Jens B. Jahren
1130 - 1230Konferansen avsluttes med lunsj før avreise


Påmelding

Du vil bli invitert direkte av regionstyrelelder eller lokalforeningsleder i egen e-post med link til påmeldingsskjema.
Savner du en invitasjon? Ta forbindelse med din Lokalforeningsleder eller Regionstyreleder.

Kontaktinformasjon regionstyreledere

Administrative bestemmelser

Last ned