Utdanning

Den militære profesjon stiller store kompetansekrav. For BFO er det en selvfølge med en sterk militær profesjonskultur bygget på yrkesetikk. All utdanning skal bidra til å utvikle holdninger og atferd som gir anseelse og troverdighet.

Utdanning i Forsvaret

For BFO er det viktig at personell under utdannelse blir godt ivaretatt og blir behandlet i henhold til gjeldende regelverk.

På denne siden finner du relevant regelverk knyttet til utdanning i Forsvaret.

BFO jobber for:

  • Utdanningsordninger skal tilpasses Forsvarets behov og utviklingen i samfunnet.
  • Nye utdanningsordninger skal utarbeides i et samarbeid mellom Forsvaret som arbeidsgiver og BFO.
  • Opparbeidet og relevant kompetanse skal lønne seg.
  • Alt militært personell (OR/OF) skal ha reelle muligheter til å gjennomføre nivådannende utdanning gjennom hele karrieren.
  • Militært personell skal ha mulighet til egenutvikling og utdanning i samsvar med profesjonsmessig karakterdannelse og fremtidige lønns- og karriereplaner.
  • Sikre kadetter tilgang på tilfredsstillende fasiliteter, som er tilpasset antallet som bor der, samt sikre en forutsigbar boligsituasjon under utdanning.

Utdrag fra prinsipp- og handlingsprogrammet 2020-2023

Spørsmål & svar

Vi får ofte spørsmål om rettigheter knyttet til utdanning i Forsvaret. Derfor har vi samlet noen av de mest stilte spørsmålene her.

Kadetter og studenter ved FHS

Relevant regelverk som gjelder kadetter/studenter ved Forsvarets høgskole.

Befalselever ved FHS

Relevant regelverk for elever ved Forsvarets høgskole.

Ingeniørutdannelse ved FHS

Relevant regelverk for ingeniørutdannelse ved Forsvarets høgskole