Lønnspolitikk

Lønnspolitikken skal uttrykke hvordan lønnsmessige tiltak kan bidra til å nå virksomhetens mål.

Forskjellig lønnspolitikk i ulike driftsenheter

Alle virksomheter i Staten skal ha en lønnspolitikk. Denne skal blant annet avklare hva som vektlegges når lønnsnivå og lønnsutvikling skal fastsettes. De ulike driftsenhetene i Forsvaret (DIF) har forskjellig lønnspolitikk fordi det er utfordrende å se Forvaret under ett, da mange avdelinger kan ha meget ulike arbeidsoppgaver.

På denne siden finner du lønnspolitikk i ulike DIF'er som kan være lurt å se på før du skal levere et personlig lønnskrav.

Hvordan henger lokale lønnsforhandlinger, lønnspolitikk og lønnskrav sammen?

Gjennom det statlige lønnsoppgjøret blir det satt av en pengepott til lokale lønnsforhandlinger. Disse forhandlingene gjennomføres en gang pr. år mellom Forsvaret som arbeidsgiver på den ene siden, og arbeidstakerorganisasjonene på den andre siden. Her representerer de hovedtillitsvalgte deg som medlem inn i forhandlingene.

Forhandlingene resulterer som oftest i at du vil få noe mer i lønn, men for å øke sjansene dine for å få enda mer anbefaler vi deg å sende inn et personlig lønnskrav. For å vite hvor mye du kan kreve av ekstra lønn, anbefaler vi deg å se på lønnspolitikken i din DIF, da den beskriver lønnsnivå og lønnsutvikling.

Les om lønnsforhandlinger og lønnskrav.

Lønnspolitikk