BFO søker frikjøpt tillitsvalgt for Luftforsvaret

Vi ser etter deg som har lyst på interessante og verdifulle arbeidsoppgaver i et dynamisk, hektisk og stimulerende miljø. Søknadsfrist 15.04.

Informasjon om stillingen

BFO er i utvikling og søker nye krefter på hovedtillitsvalgtsiden i organisasjonen.

Vi lyser herved ut vervet som frikjøpt tillitsvalgt/Hovedtillitsvalgt for Luftforsvaret.

Vi søker etter en resultatorientert, initiativrik person med god kjennskap til Luftforsvaret. Du må trives med teamarbeid som arbeidsform, høyt tempo, utfordrende saker for personellet og gjerne ha et bredt nettverk å spille på i Luftforsvaret.

Oppsøkende virksomhet som avdelingsbesøk, medlemsmøter og aktiv medlemskontakt sammen med møter knyttet til partsnivå medfører en god del reiseaktivitet.

Søknadsfrist 15. april 2024.
BFO ønsker stillingen besatt snarest.

Stillingen vil ha følgende hovedoppgaver:

 • Bidra til å ivareta BFOs ansvarsoppgaver i henhold til BFOs prinsipp- og handlingsprogram, Hovedavtalen i staten med Tilpasningsavtalen for Forsvaret, lokal partsnivåavtale, særavtaler og Frikjøpsavtale i Forsvaret.
 • Være representant i partsnivået i egen DIF.
 • Støtte enkeltmedlemmer i aktuelle saker.
 • Rekruttering, avdelingsbesøk og tilstedeværelse i egen DIF.
 • Bidra til videre utvikling av BFO.

Ansvarsområde

Medbestemmelse, tariff, medlemspleie og være rådgiver for leder BFO i egen DIF.

Må krav

 • Du er fast militært ansatt
 • Må kunne klareres til H/NS

Ønskelige krav

 • Bred erfaring fra Luftforsvaret
 • Erfaring som tillitsvalgt og organisasjonsarbeid
 • Operativ erfaring og ledererfaring kan bli vektlagt

Annen relevant informasjon

 • Oppstart: Snarest
 • Arbeidsomfang: 100 %
 • Stillingen hjemler permisjon fra fast stilling i Forsvaret (jfr. HA/TA §40)
 • Plassering: Kontorplassering etter avtale, og i samråd med egen DIF.
 • Send søknad med kortfattet CV og attester for de tre siste årene til post@bfo.no, emne: Heltidstillittsvalgt Luftforsvaret

Dette tilbyr BFO

 • Store muligheter for egenutvikling i et spennende og utfordrende miljø
 • Jobb i team med iver etter hele tiden å bli bedre.
 • Lønn iht. avtale for fastlønte tillitsvalgte
 • Som heltidstillitsvalgt i Luftforsvaret er du en del av BFOs sekretariat, og gir deg unik innsikt og påvirkningskraft innenfor flere viktige områder for BFO og Forsvarets ansatte.