BFO søker etter deg!

BFO er i utvikling og søker etter flere tillitsvalgte til å tre inn i og styrke sekretariatet.

BFO er Norges største arbeidstakerorganisasjon for militært personell. Mer enn 10800 medlemmer totalt gjør BFO til den nest største organisasjonen i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat (YS Stat).

BFO er partipolitisk uavhengig, og har medlemmer i alle aldre og gradsnivå.

Ill tillitsvalgt

BFO søker Kompetanseutvikler

Vi lyser ut fast stilling som Kompetanseutvikler i sekretariatet.

Vi søker etter en resultatorientert, initiativrik og kreativ person, som ønsker å bidra til utviklingen av kompetanse og kunnskap hos de tillitsvalgte og ansatte i BFO. Og samtidig bidra til ivaretakelse av medlemmenes interesser og rettigheter i Forsvaret.

Stillingen hjemler permisjon fra fast stilling i Forsvaret (jfr HA/TA § 42).

Ill tillitsvalgt neutral

BFO søker Frikjøpt tillitsvalgt for Luftforsvaret

Vi lyser herved ut fast stilling som frikjøpt tillitsvalgt for Luftforsvaret i sekretariatet.

Vi søker etter en resultatorientert, initiativrik person med operativ ledererfaring. Du må trives med teamarbeid som arbeidsform, høyt tempo, gjerne ha et nettverk å spille på i Luftforsvaret, og du må være villig til å reise en del.

Stillingen hjemler permisjon fra fast stilling i Forsvaret (jfr HA/TA § 41).

BFO ønsker stillingen besatt snarest.