YS Stat har overlevert kravet i mellomoppgjøret

– Vi forventer økt kjøpekraft for våre medlemmer.

Tekst: Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i BFO (Foto: Ulrik Øen Johnsen/Parat)

Det er budskapet fra leder- og nestleder i YS Stat Jens Jahren (til høyre i bilde) og Karin Tanderø Schaug. Torsdag 27. april overleverte de kravet i forbindelse med lønnsoppgjøret til motparten i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

– Mange av våre medlemmer står i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi forventer at staten ser det, tar det på alvor og erkjenner den utfordrende mange statsansatte står i, sier Jens Jahren.

Han sier YS Stat som et minimum vil kreve en ramme på linje med det som ble oppnådd i NHO-forhandlingene. Der endte oppgjøret med en ramme på 5,2 prosent.

Jahren viser til at YS Stat vil fremsette krav om både et generelt tillegg og avsetning til en pott for lokale forhandlinger.

Nestleder i YS Stat og forbundsleder i Norsk Tollerforund Schaug er tydelig på at årets oppgjør blir viktig.

– Staten sliter med å rekruttere og beholde ansatte. Det er nettopp derfor økt kjøpekraft blir helt avgjørende for oss og våre medlemmer. Vilkårene for ansatte i staten må være konkurransedyktig med andre yrker, sier Schaug.

YS Stat forhandler på vegne av følgende YS-forbund som har medlemmer i staten: Parat, Delta, Befalets Fellesorganisasjon, Norsk Tollerforbund, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Skolelederforbundet og STAFO.