Bilde:

Jens Jahren er leder i YS Stat (Foto: NTB Scanpix).

YS Stat har brutt forhandlingene med staten – oppgjøret går til mekling

Partene i statsoppgjøret kom ikke til enighet i årets forhandlinger. Dermed fortsetter oppgjøret med mekling.

Av YS og forhandlingsleder Lars Omberg (BFO)

YS Stats krav til staten i årets oppgjør er reallønnsvekst til alle medlemmer, og at det igjen blir én felles hovedtariffavtale i staten.

Partene har ikke oppnådd enighet om økonomien i årets oppgjør, og man kom heller ikke i mål når det gjelder fordelingen av lønnstilleggene. Her er det ikke enighet om hvor stor del av lønnstilleggene som skal gis sentralt, og hvor mye som skal fordeles ute i de enkelte virksomhetene.

– Det har vært gode og konstruktive forhandlinger, og staten kom YS Stat i møte på flere av våre krav i forhandlingene, men vi kom dessverre ikke helt i mål, sier YS Stat-leder Jens B. Jahren.

To avtaler i staten

Det har også vært vanskelig å bli enig om en ny felles hovedtariffavtale. I dag er det to avtaler i staten, en for ansatte organisert i YS og LO, og en tilsvarende for Akademikerne og Unio.

YS Stat, LO Stat og staten selv ønsket én felles avtale, og staten har forhandlet samlet med alle hovedsammenslutningene med mål om én avtale. Det lyktes imidlertid ikke å forhandle fram en løsning som alle hovedsammenslutningene i fellesskap kunne stille seg bak.

– Vi mener vi står sterkere sammen, og ønsker å finne løsninger som ivaretar alle gruppene i fellesskap, sier Jens B. Jahren.

Partene møtes hos Riksmekleren 2. mai, og fristen for å bli enig i mekling er 23. mai kl. 24.00.

Bilde:

Dag Stutlien er leder i Befalets Fellesorganisasjon (Foto: Øyvind Førland Olsen/Offisersbladet).

Kan bli bedre

Ifølge leder for Befalets Fellesorganisasjon (BFO), Dag Stutlien, støtter BFO fullt og helt opp om det gode arbeidet YS Stat hovedsammenslutningsstyre og forhandlingsdelegasjonen har nedlagt av arbeid i forhandlingene så langt.

– Det at oppgjøret nå går til mekling gir muligheter til å få på plass ytterligere forbedringer enn det som er sluttsituasjonen i forhandlingene, sier Dag Stutlien.

Sentrale tema i årets forhandlinger er både total økonomisk ramme, fordeling og tariffsystem, herunder spørsmålet om «en hovedtariffavtale», forteller Stutlien.

– Alt dette er viktige forhold også for våre medlemmer, avslutter Dag Stutlien.