Sjefssjersjanten: – Vi skal investere i og lytte til morgendagens soldater

Rune Wenneberg viste stor interesse for hvordan de unge BFO-medlemmene mener at Forsvaret kan bli en bedre arbeidsplass.

Tekst: Åshild Vatne, kadett ved Krigsskolen og styremedlem Kadettenes Fellesorganisasjon (KAFO). Foto: Frida Muren

Rune Wenneberg har hatt en lang karriere i Forsvaret, og den startet med et år i førstegangstjenesten uten en plan om å skulle leve et forsvarsliv. Grunnen til at han fremdeles velger å jobbe i Forsvaret er miljøet, arbeidsoppgavene, og at han har det gøy.

Det kan være litt av en berg-og-dalbane

å leve et liv i Forsvaret,og Wenneberg har gått glipp av store deler av «hverdagslivet» sammen med familien på grunn av internasjonale operasjonerog pendling.

Noen dager lurer han på hvorfor han har gitt slipp på så mye og fremdeles jobber i Forsvaret, mens andre dager skjønner han ikke at han får betalt for å gjøre alt dette som er så gøy.

«Helt normalt»

Rune Wenneberg sier at det er helt normalt å tenke slike tanker iblant. Men tar tankene for stor plass, er det mulig å snakke med en militær psykolog. Dette hjalp han med å ta et skritt tilbake og komme på de tingene som gjør at han egentlig trives og de positive sidene ved jobben.

Åshild Vatne
Skribenten Åshild Tovseth Vatne er kadett og styrmedlem i KAFO (Foto: Privat).

Sjefssersjanten slår fast at det aldri har vært viktigere for samfunnet å ha mennesker som jobber i uniform. Verdenssituasjonen vi står i nå kommer til å vare i lang tid fremover, og derfor er det viktig å ha personell som er dyktige i jobben sin.

De unge opparbeider seg i dag den kompetansen som vi skal bruke i fremtiden. Videre snakket Wenneberg om hvordan Forsvaret er en verdibasert organisasjon, og det som er viktigere enn kompetanse er derfor relasjonene vi har oss mennesker imellom. Derfor er det viktig å investere i kollegaene vi har rundt oss og danne gode relasjoner.

Han påpeker også at den utviklingen som vil skje innen blant annet teknologi, relasjonell kompetanse og NATO de neste årene vil være spennende å være en del av.

Det viktigste Forsvaret har er mennesker, og Wenneberg er opptatt av at det er her det må skje endringer.

Bedre pensjon

Han påpekte hvor viktig det er å sette menneskene i fokus for å beholde de. Derforer det viktig å gjøre endringer som de ansatte er opptatt av, og for å finne ut av hva som er mest viktig for de unge i Forsvaret idag, kjørte han i gang en mentimeter-spørreundersøkelse.

Detvar stor enighet i salen om hva som er det viktigste å gjøre noe med – og det er bedre pensjonsordninger. I Forsvaret opparbeider man per dags dato pensjon kun på grunnlønna. For forsvarsansatte som jobber mye overtid og har mange øvelsesdøgn er ikke dette gunstig. Videre er det også mye annet som er viktig, der blant annet bedre boforhold, pendlerordninger og mulighet for å søke seg til ønsket stilling og tjenestested ble tatt opp i salen.

Åtte råd fra Wenneberg:

1. Bruk energi på det du kan gjøre noe med

2. Finn din greie og bli god på det

3. Ikke stress. Ikke jag etter suksess og bokser å tikke – dere har god tid!

4. Invester i kollegaene og arbeidsmiljøet. Ta ansvar og grip inn når det er nødvendig!

5. Vær positiv og ikke grav deg ned i alt det negative. La glasset være halvfullt!

6. Work-life-balance. Det er viktig å ikke la lyset brenne ut i begge ender!

7. Utnytt mulighetene som Forsvaret gir. Dem kommer det mange av!

8. Tål litt juling en gang iblant. Gi gass selv om drømmejobben glapp!

Intervju med Wenneberg – Vi trenger flere studieplasser

Hva synes du er viktig med å være med på BFO UNG
konferansen?

– Det er her morgendagens forsvar er, og dette er stedet der jeg
kan snakke med den viktigste målgruppa for meg og min
arbeidsfunksjon. Dette er også stedet der det er mulighet for å
kommunisere begge veier med unge i Forsvaret. Dette gjorde det
veldig enkelt for meg å takke ja til å være med, selv om det er
helg og jeg selv er under utdanning.

Vi må og skal investere i og lytte til morgendagens soldater.

Hvilket tiltak mener du er det viktigste som kan øke
stå-tiden blant unge?

Rune Wenneberg fikk svar på hva de unge var mest opptatt av; pensjon (Foto: Viggo Holm).– Da må jeg lytte til salen, og svare det samme som kom ut av
mentimenterspørreundersøkelsen, nemlig bedre pensjonsordninger.

Hva tror du dagens utdanningssystem i Forsvaret trenger
for å bli bedre?

– Vi trenger flere studieplasser, en større forutsigbarhet på
nivådannet utdanning utover i karrieren for offiserene.

Det er foreslått å øke med totalt 80 studieplasser på
krigsskolene neste år. Hvordan er det tenkt å bli løst, når
kapasiteten allerede er nådd?

– Det er mangel på offiserer, og derfor er det viktig med flere
studieplasser. Nå har jeg vært en god stund borte fra arbeidsplassen på grunn av utdanning, men jeg vet at ledelsen for høyskolen jobber med å finne ut hvordan dette skal løses.

Kvalitetenpå utdanningen skal ikke reduseres på bekostning av høyere
produksjon av offiserer. Det må investeres i instruktører, veiledere, fagavdelingene og EBA for å kunne håndtere økningen
av studieplasser.

Hva er ditt råd til kadetter og unge ansatte i Forsvaret?


– Gå ut i Forsvaret og finn en greie du liker og bli god på det.
Og slapp av, ikke begynn å stresse. Bli der du trives! Ikke la deg
påvirke av utdanningspresset som er i samfunnet, det er aldri
for sent å ta en bachelor eller master

PS. Denne teksten er også publisert i utgave 6 av Offisersbladet i 2022. Teksten var da med feil byline.