– Vi kan ikke forberede oss når krigen er i gang

– Prioritet nummer én for et samfunn er å sørge for sikkerheten, sier Knut Storberget som leder Forsvarskommisjonen.

Tekst: Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i BFO (Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret)

Under Arendalsuka møtte den tidligere justisministeren leder for Befalets fellesorganisasjon Jens B. Jahren og leder av Parat Forsvar Johan Hovde til en samtale om framtiden til Forsvaret.

Storberget er tydelig på at sikkerhet og beredskap er det viktigste for et samfunn, og da må det prioriteres foran andre samfunnsoppgaver, ifølge den tidligere Ap-politikeren.

– Nå har folk begynt å forstå at hvis vi skal være rustet til krig så kan vi ikke begynne forberedelsene når krigen er igang, sier Storberget.

Rapport i 2023

Storberget leder nå Forsvarskommisjonen som etter egne ord blant annet skal: «...vurdere hvilke potensielle sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10-20 års perspektiv.»

Her kan du lese mer om Forsvarskommisjonen.

De skal levere sin endelig rapport til forsvarsministeren senest 3. mai 2023.

Den har også andre, som medlemmer av BFO mulighet til å påvirke, ved å komme med innspill til kommisjonen.

Opptatt av personell

Jens Jahren sier at det blir viktig å ha søkelyset på personellet i Forsvaret og arbeidsvillkårene til de som bærer uniform.

– I den militære profesjonen står du raskt i veldig krevende situasjoner hvor du skal ta være på materiell og personell, og potensielt stå i noen av de skarpeste situasjonene. Å forstå den (profesjons) rollen tror jeg blir svært viktig, sier Jahren.

Her kan du lyttet til hele samtalen.

Takk til Forsvarets mediesenter som bisto med det tekniske i forbindelse med opptaket av samtalen.