Varsler blir håndtert for lavt i systemet

Leder i Befalets Fellesorganisasjon sier at Forsvaret mangler kompetanse til å håndtere varsler.

Av Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i Befalets Fellesorganisasjon

– Vi ser at de som mottar varsler, særlig på lavt nivå, mangler kompetanse til å håndtere det på en god måte. De er utrygge og vet ikke helt hvordan de skal håndtere varselet, sier leder i Befalets fellesorganisasjon (BFO), Jens Jahren til NRK.

Jahren viser til en granskingsrapport fra revisjons- og rådgivningsselskapet PricewathouseCoopers (PwC) som har vurdert varslingssystemet i Forsvaret.

BFO har vært med i referansegruppa i forbindelse med arbeidet til rapporten som blir lagt fram fredag 18. november.

Jahren viser også til at Forsvaret i stor utstrekning håndtere varsler lokalt. Det er en mulig årsak til sviktende håndtering, sier Jahren.

– Man kan ikke forvente at man sitter med all den spisskompetansen på det lokale nivået, sier Jahren til NRK.

I forbindelse med rapporten har også Forsvaret lagt ut en pressemelding med hovedfunn og anbefalte tiltak i forbindelse med rapporten.

Hele rapporten fra PwC kan leses her.