Vår tillitsvalgt: Jacob Tvedt Gelius

Jacob Tvedt Gelius etterlyser et mer fleksibelt forsvar som viser fram mulighetene som finnes i Forsvaret.

Tekst og foto: Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i Befalets Fellesorganisasjon

30-åringen fra Oslo er ansatt som rekrutteringsmedarbeider i Befalets Fellesorganisasjon. Han har bekledd en rekke stillinger i Forsvaret; som idrettsbefal, våpeninstruktør, troppssjef og som lederutvikler ved Forsvarets befalsskole.

Gelius tok også en pause fra Forsvaret da han mistet litt av motivasjonen for å fortsette.

Nå frykter han at ansatte kan forsvinne hvis ikke Forsvaret blir mer fleksibel og flinkere til å vise fram mulighetene som finnes.

– Vi er i en situasjon hvor vi mister mange folk fordi de blir trøtte og leie, blant annet på grunn av en krevende arbeidssituasjon. Vi har ikke vært flinke nok til å legge fram karriereplaner for våre ansatte, sier Gelius.

I tillegg til å være tillitsvalgt for BFO, tar Gelius utdanning ved Høyskolen Kristiania i et utdanningsprogram for topptillitsvalgte i regi av YS.

– Der har det blant annet vært fokus på arbeidsrett, sier Gelius og fortsetter:

– Jeg tror at vi må styrke den militære utdanningen og innlede et tettere samarbeid med sivile utdanningsinstitusjoner for å tilføre personell kompetanse som er nødvendig for Forsvaret.