Vant fram i Trygderetten

Trygderetten har gitt medhold i kravet om at forutsigbare tillegg for fartøytjeneste og militær vakt skal regnes som pensjonsgivende inntekt.

Tekst: Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i BFO (Illustrasjonsfoto: Forsvaret)

Det viser en kjennelse i Trygderetten.

Kjennelsen som kom denne uka er et resultat av at flere ansatte fra Kystvakta klaget på manglende innberetning av vakt og fartøytjeneste som pensjonsgivende inntekt til Statens Pensjonskasse, uten å få medhold.

Det skriver Norges offisers- og spesialistforbund (NOF).

– Dette er en viktig og god seier. Kjennelsen underbygger våre argumenter vi har hatt hele veien om hvorfor variable tillegg skal gi opptjening i tjenestepensjon, sier leder i Befalets fellesorganisasjon (BFO) Jens Jahren.

Han viser til at BFO vil fortsette samarbeidet med Norges offisers- og spesialistforbund for å sikre ansatte i Forsvaret en god pensjon der såkalt variable tillegg blir pensjonsgivende.