Bilde:

Bilde av en rekke med myntstabler i skogen som vokser

Uravstemming om årets lønnsoppgjør i staten

Alle medlemmer i BFO skal nå ha fått tilsendt en e-post med lenke til elektronisk stemmeseddel for å avgi stemme på ny hovedtariffavtale.

YS Stat om forslaget til Hovedtariffavtale:

Hovedsammenslutningsstyret i YS Stat behandlet forslaget til Hovedtariffavtale for perioden 1.mai 2022 til 30. april 2024 i møte den 24. mai 2022 og fattet følgende vedtak:

"Hovedsammenslutningsstyret vedtok enstemmig å anbefale medlemmene å stemme JA til Riksmeklerens skisse til ny hovedtariffavtale for perioden 1. mai 2022 - 30. april 2024."

Som medlem i ett forbund organisert i YS Stat har du nå fått tilsendt en epost hvor du kan gi ditt svar i uravstemmingen til årets lønnsoppgjør i staten. Det er viktig at du gir din stemme innen 10. juni klokken 15:00.

​Om uravstemmingen

Hvert medlem har blitt tilsendt en epost med lenke til en avstemming gjennom Questback. I denne undersøkelsen vil det være en lenke til uravstemmingsheftet (som du også finner over) og to alternativer. Dersom du stemmer for forslaget til ny hovedtariffavtale klikker du på JA. Dersom du er i mot det forslaget som er lagt frem klikker du på NEI. Deretter klikker du på SEND. Og dermed har du gjort din del av jobben i uravstemmingen.

​Din stemme er hemmelig og vil komme fra en anonymisert epostadresse.

​Du kan sende inn din stemme mellom fredag 3. juni klokken 10:00 til og med fredag 10. juni klokken 15:00. Du kan bare sende inn en stemme. Det blir sendt ut en purring dersom du ikke ennå har avgitt stemme tirsdag 7. juni og torsdag 9. juni. Innsending av stemmer etter fristen vil ikke bli registrert som avgitt stemme i uravstemmingen.

Leder BFO Jens Jahren
Leder BFO Jens B. Jahren anbefaler å stemme ja!

Leder BFO anbefaler å stemme ja til ny Hovedtariffavtale

- Resultatet av lønnsoppgjøret gir god virkning for våre medlemmer, i tillegg vil nytt lønnssystem bidra til at flere medlemmer får en mer forutsigbar og jevn lønnsutvikling i de nyetablerte lønssstigene, der mange i dagens lønnsrammer er direkteplassert, sier Jens B. Jahren i en kommentar.

Relaterte lenker