Tillitsvalgte hedret for innsatsen

Stein Hatlem Forsdahl og Jon Erling Johansen er tildelt attest for den gode jobben de har utført som tillitsvalgte.

Tekst og foto: Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i Befalets Fellesorganisasjon

Attesten og det synlige beviset for innsasten, ble overrakt av nestleder i Befalets Fellesorganisasjon (BFO) Rune Rudberg.

Overrekkelsen ble gjennomført under en samling for tillitsvalgte i BFO på Garder kurs & konferansesenter.

Stein Hatlem Forsdahl (hovedbildet) har innehatt vervet som hovedtillitsvalgt ved Forsvarets høgskole (FHS) for BFO i perioden 2021-2022. I tildelingsteksten signert leder av BFO Jens Jahren, heter det blant annet:

Stein har ivaretatt medlemmenes interesser på en meget overbevisende måte. Stein er en person som er tydelig, ryddig og ærlig. Dette, sammen med hans humør og «glimt i øye», fører til at han fremstår som tillitsvekkende og troverdig...

Tillitsvalgt i Forsvarsstaben

Også Jon Erling Johansen ble tildelt en attest, og Rudberg i BFO sto for overrekkelsen. Johansen har innehatt vervet som hovedtillitsvalgt i Forsvarsstaben (FST) for BFO i perioden 2021-2022.

Jon Erling Johansen
Jon Erling Johansen (til høyre) ble tildelt attesten ved nestleder i BFO Rune Rudberg.

I attesten heter det blant annet at:

Han har vært en ressursperson for BFOs sekretariat som en konstruktiv part samt sparringpartner i drøftinger og reglementsutvikling, uten at han har mistet sin integritet. Mitt inntrykk av Jon Erling er en person som er tydelig og ryddig, ærlig og løsningsorientert.

Det heter det i attesten signert Jens Jahren.

BFO gratulerer mottakerne med tildelingen og vi er takknemlige for innsatsen de har lagt ned for BFO og ansatte i Forsvaret.