Vådekudd i Forsvaret: – Sånne hendelser skal ikke skje

Dag Stutlien etterlyser at sikkerhetskulturen i Forsvaret styrkes.

Av Øyvind Førland Olsen, redaktør i Offisersbladet (Foto: skjermbilde fra Nyhetsmorgen/NRK)

Siden 2010 har det vært 20 personskader som følge av vådeskudd og feil ved våpenhåndtering i Forsvaret, skrev NRK forrige uke. De har blant annet intervjuet Maria Mæle Christensen som ble alvorlig såret da en svensk spesialsoldat rettet våpenet mot den vernepliktige soldaten og tok avtrekk.

Våpenet som skulle vært tomt for ammunisjon, viste seg imidlertid å være ladde med skarp ammunisjon.

– Jeg skjønner ingenting i det jeg blir truffet. Jeg begynner å skrike selvfølgelig. Så mister jeg fullstendig kontakt med venstrebeinet mitt, og det gjør veldig vondt, forteller Christensen til NRK.

Hun ble skutt under en øvelse på Mågerø 30. november 2021.

Må utvikle sikkerhetskulturen

– Det er tragisk det som skjedde, og det er klart at slike hendelser skal ikke skje. Våre medlemmer stiller seg nok de samme spørsmålene som jeg gjør, om hvorfor slike hendelser skjer og hvorfor Forsvaret ikke evner å få en stans på det. Klarer ikke Forsvaret å oppnå organisatorisk læring eller er det systemfeil?, sa Dag Stutlien under NRK-programmet Nyhetsmorgen onsdag 29. november.

Han er leder av Befalets Fellesorganisasjon.

– Jeg opplever at sikkerhetskulturen i Forsvaret er god, men med tanke på at slike ulykker skjer har man ikke klart å utvikle den godt nok, fortsatte Stutlien.

Han sa blant annet til at det er etablerte rutiner for våpenhåndtering og kontrollmekanismer som skal sikre at den enkelte soldat vet om det er ammunisjon i våpenet eller ikke.

Mer samtrening

Stutlien viser også til at det allerede er mye samtrening- og øving med svenske og finske styrker, noe som ytterligere vil styrkes som følge Finlands innlemmelse i NATO og at Sverige står på terskelen til medlemskap.

Da må rutiner ettergås for å sikre en felles forståelse av sikkerhetsreglement.

– Det kan godt være at det er potensiale for å se på sikkerheten der, sa Stutlien.

Hele innslaget kan sees i sin helhet her (fra cirka 37 minutter ut i sendingen).