Samling med hovedtillitsvalgte på Garder

Tariffavtaler og krigen i Ukraina var tema da tillitsvalgte i Befalets Fellesorganisasjon var samlet på Garder.

Tekst og foto: Einar Holst Clausen, redaktør av Offisersbladet

BFOs hovedtillitsvalgte i forsvarsgrener/DIFer er samlet i to dager på Garder kurs og konferansesenter, for informasjon om pågående saker, bestemmelser og avtaler, samt for gjensidig å oppdatere hverandre.

Oppstarten ble faglig påfyll om krigen i Ukraina, der oberstløytnant Palle Ydstebø tok for seg status og taktisk/strategisk utvikling av krigen, og Egil Daltveit mer rundt russisk lederskap.

Lønnsforhandlinger og samarbeid

Deretter ble det mer organisasjonsmessig faglig påfyll rundt HR-bestemmelsen, og utvikling på tariffavtaler.

Ukraina
Egil Daltveit og Palle Ydstebø orienterte blant annet om krigen i Ukraina.

På dag to skal HTV’ene og representantene fra BFOs sekretariat motta erfaringer etter årets lokale lønnsforhandlinger, av forhandlingsleder Lars Omberg, samt status på samarbeid og andre saker av betydning.

Her skal også hver DIF fremme sine erfaringer, samt si noe om samarbeid, belastning og relevante saker.

Runder rundt bordet

Arbeidsutvalget fortsetter sitt arbeid en dag til. BFOs politiske ledelse kommer også for å gi HTV’ene oppdatert informasjon fra politisk side. Tradisjonen tro blir det også flere runder rundt bordet, med saker som opptar HTV’ene og som er av allmenn interesse.