Rekordmange på forsvarsmesse i Oslo

Rundt 70 selskaper fra forsvars- og sikkerhetsindustrien stilte til forsvsarsmessen på Akerhus festning.

Tekst og foto: Einar Holst Clausen, redaktør i Offisersbladet

Fra 31. august til 1. september arrangerte forsvars- og sikkerhetsindustriens interesseforening FSi sin forsvarsmesse på Akershus festning. I år var deltagelsen større en noen gang, med over 70 utstillere, som alle i større eller mindre grad produserer og/eller tilbyr materiell som kan brukes i Forsvaret.

Forsvarsmessen ble offisielt åpnet statssekretær i Forsvarsdepartementet Bent-Joacim Bentzen (Sp).

Statssekretær Bent-Joacim Bentzen.
Statssekretær i Forsvarsdepartementet Bent-Joacim Bentzen (Sp) åpnet forsvarsmessen på Akershus festning (Foto: Forsvarsdepartementet).

Det var forventet rundt 750 representanter fra 17 nasjoner på denne forsvarsmessen, så det var til tider svært trangt i lokalene på Akershus festning.

Offisersbladet kan bekrefte at det er tett, trangt og varmt i Fanehallen og Kanonhallen på Akershus festning.

Det er uansett tydelig at forsvarsindustrien går så det suser om dagen.

Årsakene kan være mange, men den kraftige opprustingen i landene i Europa, og lovnadene om satsning på Det norske forsvaret, kombinert med krigen i Ukraina og økt sikkerhetspolitisk uro, er nok de mest nærliggende årsakene.

NAMMO:
Flere av de største våpenprodusentene stilte under forsvarsmessen, her ved Nammo