– Kjøpekraften ble kraftig redusert i 2022

Leder av YS-stat Jens Jahren sier at de vil kjempe for bedre kjøpekraft i årets lønnsoppgjør.

Tekst og foto: Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i Befalets Fellesorganisasjon

– Kjøpekraften for statlige ansatte ble kraftig redusert i 2022 da prisveksten var på 5,8 prosent, mens lønnsveksten var på 4,4 prosent, sier leder av YS-stat Jens Jahren.

Den tidligere lederen av Befalets Fellesorganisasjon er tydelig på at ansatte i staten nå må ha en lønnsvekst som styrker kjøpekraften for medlemmene.

Jahren viser til at det trolig vil innebære en lønnsvekst over 4, 8 prosent - som er den anslåtte prisveksten i 2023.

I et intervju i januar uttalte Jahren at han forventninger til at staten ser behovet for lønnsvekst for bedre kjøpekraft.

Jeg har en forventning om at vi møter en forhandlingspart i staten som ser det bildet, på vegne av de som må betale regningene hver dag – som må kjøre bil i distriktene og forholde seg til langt høyere strømregninger og dyrere mat. Jeg tror vi får betydelig høyere lønnsøkning framover enn det vi har hatt de siste årene, sa Jahren.