Juleønsker fra redaktøren: Bedre pensjon og nye helikoptre

Jeg ønsker meg at forsvarssjefen viser seg som etatsleder og avgjør at variable tillegg skal være en del av pensjonsberegningen, skriver Einar Holst Clausen.

Av Einar Holst Clausen, redaktør av Offisersbladet (Foto: Forsvaret)

Jeg ønsker meg avklaring og fortgang i anskaffelsen av langtrekkende luftvern/presisjonsild, fortgang i leveransen av lastevogner til Hæren, som har stått lagret på Lørenskog i over et år.

Jeg ønsker at Forsvarets bildearkiv skal komme opp og stå igjen, etter over et år ute av drift, at logistikken i Forsvaret skal komme på skinner og nødvendig PBU og annet materiell skal anskaffes til rett tid og i rett mengde.

På ønskelisten står også en rask stridsvogns-anskaffelse og anskaffelse av helikoptre til våre fregatter, kystvaktfartøy og til Hæren/Spesialstyrkene.

Einar Holst Clausen
Redaktør av Offisersbladet Einar Holst Clausen har en oppfordring til forsvarssjefen.

Jeg ønsker meg også at forsvarssjefen viser seg som etatsleder og avgjør at variable tillegg skal være en del av pensjonsberegningen, at forsvarsministeren fortsetter sin gode tankerekke om avbyråkratisering, og avvikler Integrert Strategisk Ledelse (ISL), og legger Forsvarsmateriell og Forsvarsbygg inn under forsvarssjefen.

Må reverseres

Jeg ønsker videre at Utdanningsreformen reverseres og at regjeringen ikke nedlegger Luftforsvarets Skolesenter på Kjevik, og dermed beholder kompetansen og samtidig sparer flere milliarder på en håpløs flytting til Værnes.

Til sist, men ikke minst, at regjeringen innser alvoret i Europas sikkerhetssituasjon og øker forsvarsbudsjettet
kraftig! Ikke bare småplukk med noen milliarder, men kraftig! Vi vet blant mye annet atammunisjonslagrene må fylles opp. Med manglende ammunisjon er stridsutholdenheten nesten lik null.

Bare her, snakker vi om alt fra 30-60 milliarder kroner.

Jeg har også lyst til å omskrive hva USAs president Roosevelt sa om Norge i krigsårene (look to Norway), og si «look to Sweden». For Sverige har innsett alvoret og evner å ta raske avgjørelser. De satser stort på en rask oppbygging av sitt forsvar.

Helikoptre til Hæren kom eksempelvis raskt på plass, det samme med luftvernsystemet «Patriot», og bataljoner og brigader bygges opp.

Ikke helt mørkt

Ønskelisten ble lang, men mange fine pakker er allerede på vei. Det er skrevet kontrakt på nye artilleri-lokaliseringsradarer til vårt artilleri (Thales). Kontrakt er også skrevet på innkjøp av landsdekkende radarkjede fra Lockheed Martin, nye ubåter er under bygging i Tyskland, våre F-35 er på plass og operative og våre P-8 overvåkingsfly er snart operative.

Kystvakten har fått det første av tre nye Jan Mayen-klasse fartøyer, og artilleribataljonen har fått nytt K-9 skyts. At en avtale om Nordisk forsvarssamarbeid er signert, er meget bra!

Vi har også en forsvarsminister som ønsker å kutte ned på byråkratiet og trege prosesser, i tillegg til at vi inntil videre heldigvis har mange dyktige, lojale og tjenestevillige soldater og befalingsmenn og kvinner blant oss!

God Jul & Godt Nytt År alle sammen!

Denne teksten er også publisert i utgave 6 2022 av Offisersbladet.