Personellsituasjonen sentralt tema i åpningen av kongressen

– Status er satt. Det er krise i Forsvaret, sa BFOs leder Rune Rudberg da han ønsket velkommen til kongress tirsdag formiddag.

Av: Liv Hilde Hansen/YS (Foto: Øyvind Førland Olsen)

– Utviklingen av Forsvaret har etter hvert blitt et tema for åpen diskusjon i samfunnet. Det setter jeg stor pris på, sa Rudberg (57) under åpningen av BFOs 12. Ordinære kongress på Sundvolden hotell.

Både Fagmilitært råd, Forsvarskommisjonens utredning og rapporten fra Totalberedskapskommisjonen er viktige for BFOs arbeid, ifølge Rudberg:

– Nok en gang ble det en prosess hvor BFO ble involvert og fikk mulighet til å påvirke. Personell og kompetanse er avgjørende i utviklingen og styrkningen av Forsvaret, sa han.

Rudberg går av med pensjon

Dette er Rudbergs siste, offisielle rolle for BFO. Torsdag 15. juni går han av som forbundsleder, etter 22 års fartstid i organisasjonen. Da velger kongressen ny leder og nestleder.

– Jeg frykter Russlands invasjon av Ukraina kan bli meget langvarig. Det er avgjørende for innretningen av langtidsplanen for Forsvaret, poengterte Rudberg.

Etterlyste konkrete tiltak

Under kongressen etterlyste Rudberg konkrete tiltak for å beholde og rekruttere personell.

– Det hjelper ikke å fortelle at personellet er Forsvarets viktigste ressurs hvis man ikke tar de rette grepene og viser at man virkelig mener det. Her må det handling til, sa han og la vekt på bedre forutsigbarhet, pensjonsopptjening på variable tillegg, særalder og særalderspensjon.

– Selv om Forsvaret og de ansatte har håndtert flere tiår med omstilling på en god måte, begynner situasjonen å merkes. Usikkerheten preger hverdagen. Vi må legge til rette for ordninger som fungerer og fjerne oss fra tidsbegrensninger, disponeringer og beordringer! Dette er ikke akseptert i et moderne samfunn, sa Rudberg.