Pensjon på variable tillegg!

I morgen legger regjeringen frem sitt forsvarsbudjsett, som etter lekkasjer skal gi en betydelig økning på 15 milliarder kroner. Et viktig signal om prioritering av forsvarssektoren i en tid hvor sikkerhetsutfordringer er komplekse og stadig økende. Likevel er det viktig å se nøye på hvordan disse ekstra midlene fordeles og hvilken innvirkning det har på vårt eget forsvar!

Vi i BFO mener at vår nasjonale sikkerhet og forsvarsevne må være høyeste prioritet. I en tid med økende inflasjon og økonomisk usikkerhet, er det avgjørende at vi sikrer tilstrekkelig investering i vårt eget forsvar. Vi ønsker økt fokus på vårt dyktige personell, der det nå er på tide at våre medlemmer får pensjon på alle variable tillegg, i henhold til gjeldende tariffavtale. Dette er en rettighet som vil koste omtrent 300 millioner kroner, ifølge beregninger fra Forsvarsdepartementet. Med en økning på 15 milliarder i budsjettet vil innføringen av pensjon på variable tillegg være en marginal kostnad.

Det er viktig å understreke at både Forsvarssjefens fagmilitære råd og Forsvarskommisjonens rapport har tydelig anbefalet en markant økning i tildelingen til Forsvaret. Vi mener det er avgjørende å lytte til disse faglige rådene og legge til rette for en bærekraftig og effektiv forsvarsstruktur.

Halvparten av den foreslåtte økningen går til å støtte forsvaret av Ukraina, en kritisk og viktig innsats. Imidlertid er det nødvendig å sikre at støtten til Ukraina ikke går på bekostning av vårt eget forsvar. BFO mener det er viktig at støtten til Ukraina blir gitt som separate midler, tydelig og transparent, uten å påvirke våre nasjonale forsvarsmidler. Dette sikrer både en ærlig fordeling av midlene og en uavhengig vurdering av våre nasjonale behov. Inkluderingen av støtten til Ukraina i 2%-målet for NATO er også noe vi ser på med en viss bekymring. Det er en krevende balanse mellom å oppfylle våre egne nasjonale forpliktelser og å støtte våre allierte.

Dag Stutlien, Leder BFO
Skal Forsvaret få bukt med kompetanseflukten, må pensjon på variable tillegg på plass, sier Leder BFO Dag Stutlien

La oss jobbe sammen for å sikre en sterk og bærekraftig forsvarsevne for Norge. Vi oppfordrer til åpen dialog og samarbeid for å finne løsninger som tjener vårt lands interesser og våre alliertes behov på best mulig måte.