Oppdatering lokale lønnsforhandlinger

Forhandlingerne fortsetter i uke 42

Av BFO

BFO og de øvrige partene sluttførte HTA 2.6.3 oppstartsmøte om lokale lønnsforhandlinger i Forsvaret 27. september.

Partene har kommet til enighet om samlet avsetning (pottens størrelse) og at årets forhandlinger vil bli gjennomført på nivå 1, FST / Sentrale ATO.

Partene startet forhandlingene i uke 41, og vil fortsette utover i uke 42.

– BFO er godt fornøyd med prosessen så langt og vi ser frem til de kommende forhandlingene. BFO skal jobbe for at våre medlemmer får et best mulig resultat. Vi har et godt samarbeid på arbeidstakersiden, sier forhandlingsleder Lars Omberg.

BFO vil komme tilbake med mer informasjon når forhandlingene er sluttført.