Øker godtgjørelsen for bruk av privatbil

Satsen for å bruke privatbil i forbindelse med jobbreiser øker fra og med nyttår.

Tekst: Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i BFO (Illustrasjonsfoto: Adobe Stock).

Fra og med 1. januar 2023 får du en høyere kilometergodtgjørelse ved bruk av privatbil i forbindelse med jobbreise. Satsene øker da fra 4,03 kroner til 4,48 kroner per kilometer.

Det ble klart etter at partene fra staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og hovedsammenslutningene (sammenslutning av organisasjoner for statsansatte ), ble enige etter flere forhandlingsrunder.

Satsene for kost på innenlandsreiser blir også økt fra nyttår:

  • reise over 12 timer med overnatting dekkes kost med kr 872
  • reise fra og med 6 timer til og med 12 timer dekkes kost med kr 342
  • for reiser over 12 timer uten overnatting dekkes kost med kr 637

Nye satser i utlandet

Partene har også kommet til enighet om nye satser for utlandet. Det gir seg utslag i kompensajonstilegg på 584 kroner per døgn (utover 12 timer).

Det er også nye satser for kostgodtgjørelse for de ulike destinasjonene.

Se også: Protokoll innland

Protokoll utland