Nytt fartøy til Kystvakten

KV Jan Mayen er det første av i alt tre nye kystvaktfartøy i Jan Mayen-klassen.

Tekst og foto: Einar Holst Clausen, redaktør av Offisersbladet

BFO/Offisersbladet var til stede under mottaket og dåpen av Kystvaktas nye fartøy KV Jan Mayen den 16. november.

Dåpen fant sted i Tomrefjorden/Molde. Gudmor for fartøyet er Justis- og beredskapsminister Emile Enger Mehl, som fikk æren av å knuse champagneflasken mot skipssiden.

Emilie Enger Mehl
Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er gudmor for det nye kystvaktfartøyet

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram deltok også, sammen med direktør Forsvarsmateriell, Gro Jære, sjef Sjøforsvaret Rune Andersen og sjef Kystvakta Oliver Berdal.

Tre nye fartøy

I tiden frem til 2024 skal Kystvaktens fartøyer i Nordkapp-klassen erstattes av tre nye fartøyer. «Jan Mayen» er det første av totalt tre fartøy i Jan Mayen-klassen som nå er overlevert til Forsvaret.

I tillegg til KV Jan Mayen har de to andre fartøyene fått navnene KV Bjørnøya og KV Hopen.

Fra skipsverftet VARD var konsern- og verftsledelsen til stede.

I norske farvann

KV Jan Mayen er det første av i alt tre nye kystvaktfartøy i Jan Mayen-klassen, bygget av VARD. Kystvakta er statens viktigste myndighetsutøver langs kysten og til havs og bidrar til suverenitetshevdelse i norske farvann.

Dåp
Sjef Sjøforsvaret Rune Andersen, justisminister Emilie Enger Mehl, forsvarsminister Bjørn Arild Gram og sjef Kystvakten Oliver Berdal.

Befalets Fellesorganisasjon/Offisersbladet gratulerer Kystvakta med et flott og svært moderne fartøy!