Nyansatte i Befalets Fellesorganisasjon

Befalets Fellesorganisasjon har fått tre nye ansatte. De skal jobbe med kompetanse, og å styrke og ivareta interessene til våre medlemmer.

Av BFO (Foto: Øyvind Førland Olsen/BFO)

Kjell Ivar Simensen er ny kompetanseutvikler i BFO. 42-åringen kommer fra tjeneste ved Centre of Excellence Cold Weather Operations(COE CWO). Simensen har tidligere tjenestegjort i en rekke stillinger i Hæren og FPVS. I BFO har han hatt de fleste verv fra lokalforeningsleder til hovedstyremedlem.

Fra og med juni 2023 har Simensen jobbet i BFO som kompetanseutvikler hvor han blant annet skal styrke satsingen på utdanning av BFOs tillitsvalgte, samt oppfølging av alle med elevstatus.

– Den største utfordringen for Forsvaret er mangel på personell og kompetanse – vi mister flere ansatte enn det vi ønsker. Det er BFOs oppgave å spille arbeidsgiver god i de valgene som skal tas fremover. Utdanning av tillitsvalgte er viktige i så måte for å ivareta personellet på en best mulig måte slik at kompetansen blir med videre, sier Simensen

Jobber for medlemmene

Mia N. Huitfeldt 38 år har samboer og to barn, en jente på 4 år og en gutt på 6 år. Hun skal jobbe med medlemsservice, blant annet ved å følge opp BFOs medlemmer.

Hun har flyttet tilbake til Oslo etter tre år i Nord-Norge, hvor hun jobbet som Nkbn og kompanisjef i Brigade Nord Stridstrenbataljonen.

Huitfeldt har bakgrunn fra FS, FLO og Hæren, samt internasjonal tjeneste fra Afghanistan og Irak.

Hun har også en bachelor i ledelse med fordypning i logistikk og ressursstyring fra Sjøkrigsskolen, og en sivil master fra OsloMet.

– Skal Forsvaret være i stand til å løse oppdraget sitt, i tråd med den teknologiske utvikling og den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden, trenger Forsvaret de rette menneskene med den rette kompetansen. Skal vi klare å rekruttere, utvikle og beholde disse menneskene må disse ivaretas, kompetanseheves og anerkjennes i tråd med det samfunnsansvaret de har. Dette mener jeg vi ikke klarer godt nok i dag, sier Huitfeldt

– Tett dialog med arbeidstakerorganisasjonene blir viktig fremover for å finne de gode løsningene, fortsetter Huitfeldt.

Ny tillitsvalgt i Hæren

Håkon Widerøe (31) er vår nye frikjøpte tillitsvalgte i Hæren. Tobarnsfaren som bor i Oslo, har erfaring fra Panserbataljonen og Stormeskadron 3 som vognkommandør CV90 og NK-tropp. Han gikk på Krigsskolen 2016-19 for deretter å ha tjeneste som troppssjef på Gardeskolen og i 4. Gardekompani.

Håkon Widerøe
Håkon Widerøe er ny tillitsvalgt i Hæren.



Widerøe kommer fra stilling som NK Kompani i 5. Gardekompani, støttekompaniet.

I stillingen som frikjøpt tillitsvalgt for Hæren i BFO er hovedoppgavene ivaretakelse av medlemmene og å jobbe for at de har best mulig rammebetingelser i sitt arbeidsforhold.

– Den største utfordringen i Forsvaret nå er mangel på personell med rett kompetanse. Forsvaret taper i konkurransen med det sivile og erfarent personell slutter og uerfarent personell får ikke nok oppfølging,
sier Widerøe.

Han sier at ansvar og lønn ikke henger sammen, og arbeidsmengde og et velfungerende familieliv er krevende å kombinere.

– Det er mye billigere å beholde ansatte enn å utdanne og ansette nye, da må Forsvaret bli langt bedre på ivaretakelse av personellet enn det vi er i dag.