BFO har styrket laget med nye ansatte

Én kommer fra Brigade Nord og to fra Forsvarsstaben.

Tekst og foto: Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i Befalets Fellesorganisasjon

André Christian Solhaug er ny sentralt frikjøpt tillitsvalgt (bildet).

43-åringen kommer fra stillingen som seksjonssjef logistikk (G4) i staben til Brigade Nord. Solhaug er tidligere nestkommanderende i Stridstrenbataljonen og har tjenestegjort på alle nivåer i Hæren. Han har i tillegg internasjonal tjeneste fra blant annet Afghanistan (2012-2013) og Kosovo (2002-2003).

Fra og med januar 2023 har Solhaug jobbet i BFO som sentralt frikjøpt tillitsvalgt hvor han blant annet skal styrke satsingen på å møte eksisterende medlemmer og rekruttere nye.

– Den største utfordringen for Forsvaret er mangel på personell og kompetanse – vi mister flere ansatte enn det vi ønsker. Forsvaret er nødt til å øke kvotene ved Forsvarets skoler, samt at man er nødt til å øke lønn og incentiver. Det er viktig for å utdanne mer personell og beholde dem vi allerede har, sier Solhaug.

Andre siden av bordet

Grete Thorsby (48) er ny forhandlingsleder og kommer fra en stilling i HR-avdelingen (J1) i Forsvarsstaben.

48-åringen fra Hedrum i Larvik kommune, er tilsatt som forhandlingsleder i Befalets Fellesorganisasjon fra og med februar 2023.

Grete Thorsby
Grete Thorsby er ny forhandlingsleder i BFO.

Thorsby som blant annet har Luftforsvarets befalsskole, har gått på Luftkrigsskolen og Stabsskolen, sier hun ser fram til å representere og ivareta BFOs medlemmer.

– Tidligere har jeg jobbet med medbestemmelse og Hovedavtalen i staten på vegne av Forsvaret, som arbeidsgivers representant. Nå ser jeg fram til å være på andre siden av bordet og jobbe for medlemmene og de ansatte i Forsvaret, sier Thorsby.

Knapphet på personell

Jon Erling Johansen har tidligere jobbet i Forsvarsstaben.

50-åringen fra Moss er ny frikjøpt tillitsvalgt i BFO, og har et særlig ansvar i forbindelse med «Moderniserings & effektiviseringsprosjektet» (M&E) i Forsvaret.

Han innehar lang tjenesteerfaring fra flere nivåer innen HR-området, og har blant annet utført oppgaver relatert til kompetansestyring, disponering, avtaleverk og tariff. Sist tjenestegjorde han ved Forsvarsstaben/J1.

Jon Erling Johansen
Jon Erling Johansen er ny i BFO.

Som langvarig medlem av BFO har han vært representant i FSJ råd og hatt verv som avdelingstillitsvalgt, hovedtillitsvalgt og leder for lokalforeningen.

– Knapphet på personell og penger til Forsvaret, parallelt med at sikkerhetssituasjonen i Europa tilspisser seg, tvinger Forsvaret til å tenke nytt på flere fronter. Det er BFOs oppgave å spille arbeidsgiver god i de valgene som skal tas fremover. Dette innbefatter å ivareta personellet på en best mulig måte slik at kompetansen blir med videre, sier Johansen.