Bilde:

Personell på helikopterdekke med utstyr.

Foto: Forsvarets mediesenter

Ny prøveordning i Sjøforsvaret: - Vårt fokus har vært å gi de ansatte bedre vern

Befalets Fellesorganisasjon (BFO) og øvrige arbeidstakerorganisasjoner ble enige med Sjøforsvaret om ny prøveordning for to-besetningsfartøy.

FA3-ordningen er en videreføring og utbedring av FA2-avtalen, og handler om betingelsene for fartøytjeneste i Sjøforsvaret.

FA3-ordningen er likevel bedre tilpasset ansatte i Marinen enn FA2, mener hovedtillitsvalgt for BFO i Sjøforsvaret Per Ivar Haugen.

Han viser til at Kystvakten har hatt en velfungerende to-besetningsløsning i mange år, med tilstrekkelige bemanning og høy teknisk tilgjengelighet på fartøyene. Den samme erfaringen med to-besetningsløsning har imidlertid ikke Marinen.

For å sikre en god ordning for to-besetningdrift på fregatt og KNM Maud har BFO laget et forslag til ny unntaksaktivitet, FA3, sier Haugen.

– Vårt fokus har vært å gi de ansatte bedre vern både med tanke på avspasering og økonomi. Dette vil bidra til mye bedre forutsigbarhet for den ansatte for når de er på jobb og når de har fri, samt god kompensasjon ved sykdom og rettighetspermisjoner, sier Haugen.

FA3 i Sjøforsvaret
Sjøforsvaret ved KK Ramberg enig med BFO og HTV Sjø Per Ivar Haugen. Foto: Kerstin Ramsjø / Sjøforsvaret

Besetningene om bord fregattene og KNM Maud starter med prøveordningen FA3 1. juni i år, og den vil vare fram til 31. juli 2023. Ordningen vil i tillegg evalueres av arbeidstaker og arbeidsgiver midtveis i prøveperioden.

Ordningen innebærer 26 uker på og 26 uker av i løpet av et år. I dette ligger det 2 x 20 uker faktisk seilas og 2 x 6 uker på verksted. Nøyaktig syklus for seilas og friperiode er ikke fastlagt enda.