Ny lønnspolicy i Hæren

BFO er fornøyd med det som nå er forbedret og oppnådd gjennom forhandlingene om ny lønnspolicy i Hæren.

Av BFO (Foto: Lea Bauer/ Forsvaret)

Det melder hovedtillitsvalgt for Befalets Fellesorganisasjon i Hæren Rune Isvik. Han forteller at BFO fortsatt vil jobbe med utvikling på områder som fortsatt henger noe igjen.

Ny lønnspolicy vil gjelde for alle som tilsettes/disponeres i ny stilling eller har normalopprykk fra/etter 01.08.23.

Ansatte som ikke bytter stilling vil ikke få endret sin lønn. Dette kan skape misnøye i organisasjonen.

Det er derfor viktig at det forklares til ansatte hva som hjemler endring av lønn:

 • Tilsetting/disponering i ny stilling, hjemles i HTA 2.5.
 • Normalopprykk, hjemles i HTA § 3
 • Lønnssamtale for ansatte som har byttet stilling, må gjennomføres innen 12 måneder, hjemles i HTA 2.5.5.3
 • Lokale lønnsforhandlinger, hjemles i HTA 2.5.1
 • Særlige grunnlag, vesentlige endringer i stilling, rekruttere og beholde, hjemles i HTA 2.5.3.2

Hovedmomenter i endringer er:

  • Vedleggene er forenklet og gjort mer oversiktlige
  • Lik avlønning for T35 og T60
  • Startlønn OR 2 lønnstrinn 32, eller tilsvarende kronebeløp
  • Fagbrevtillegg fjernet, erstattes med lønnstrinn 45 eller tilsvarende kronebeløp

Vedlegg: Hærens lønnspolicy 2023