Neste år kan du ta ut bonus

Personell i Forsvaret som er ansatt under T35-kontrakt, kan ta ut bonusen neste år.

Tekst: Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i BFO (Foto: Forsvaret)

Artikkelen er oppdatert med informasjon om hvem som har krav på bonus.

Personell i Forsvaret i stillinger som krever aldersavhengig kompetanse, det vil si stillinger der det er strenge krav til helse, psyke og fysikk, blir som regel tilsatt på kontrakt til de fyller 35 år (T35-kontrakt).

De må avslutte sitt arbeidsforhold i Forsvaret når de fyller 35 år, og skal kompenseres med en bonus opp på opp til 11G (Grunnbeløpet i Folketrygden).

Grunnbeløpet justeres hvert år og er nå på 111 477 kroner.

Uttak av hele bonusen etter T35 krever at du har full opptjeningstid som er 14 år.

Flere tusen på T35

Hensikten med ordningen med virkning fra 1. juli 2020, er blant annet å gi den ansatte en økonomisk «gulrot» for å stå kontrakten ut, siden Forsvaret er avhengig av den ansattes kompetanse.

Ordningen skal også lette overgangen fra Forsvaret til det sivile arbeidsmarkedet.

Ifølge Forsvaret heter det at: «T35-kontrakt er et virkemiddel for å opprettholde en balansert aldersstruktur over tid. T35 er et tilsettingsforhold som gjør det mulig å styre aldersstrukturen og å sikre at Forsvaret har et personellkorps som er relevant for oppgavene som skal løses.».

Samme år som ordningen ble innført var rundt 3500 ansatt på T35-vilkår.

Så hva betyr det for deg? Og når kan du ta ut bonusen?

Uttak av pengebonus

Fra og med neste år kan flere ta ut bonusen. Det forutsetter følgende:

  • Du er ansatt på T35-kontrakt
  • Du har opptjeningstid (14 år for hele beløpet, dvs. 11G).
  • Du har inngått kontrakt og/eller fått godskrevet bonus-opptjeningstid slik at du har 10 år eller mindre i 2023

Sammenlignet med den tidligere ordningen er det også mulig å ta ut delbonus før du har nådd full opptjeningstid.

Det kan skje etter fem år, ti år eller ved full opptjeningstid etter 14 år.

Men det også et forbehold knyttet til ordningen:

Den nye bonusordningen gjelder ikke for de som er tilsatt på T-35 før 2013. Disse får kun sluttbonus. Er du tilsatt i perioden 2013-2018 kan du velge å konvertere til ny bonusordning eller beholde gammel ordning, dvs kun sluttbonus.

Støtte til utdanning

I stedet for å ta ut bonusen i form av penger, er det også mulig for støtte til utdanning.

Utdanningsbonus er utdanningspermisjon med lønn. Det betyr at du beholder din faste grunnlønn under utdanningen. Det innebærer videre at:

  • Du beholder alle rettigheter som ansatt i permisjonstiden, som opptjening av feriepenger og rett til feriefritid samt pensjon.
  • Du velger selv den utdanningen du ønsker, og er selv ansvarlig for å søke og konkurrere deg til skoleplass.

Utdanningsbonusen kan tas ut som delbonus 1 ved semesterstart år fem og delbonus 2 etter ti år.

Det er også viktig å merke seg at uavhengig hva din grunnlønn er, trekkes det 3,5G fra sluttbonusen for hvert studieår.

Har du flere spørsmål, ta gjerne kontakt med BFO.

Kilder: Forsvaret og FFI