Nasjonal veterankonferanse i Molde

– Når en soldat reiser ut så er det ikke bare han eller hun som blir berørt, sier tillitsvalgt Jon Erling Johansen.

Av Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i Befalets Fellesorganisasjon (Illustrasjonsfoto: Adobe Stock)

Nasjonal veterankonferanse arrangeres i år ved hotell Scandic Seilet i Molde. Konferansen som samler blant andre politikere og forsvarsansatte har til hensikt å øke forståelsen for veteraner samt styrke ivaretakelsen av veteraner.

Det er første gang Nasjonal veterankonferanse arrangeres fysisk siden 2019, som følge restriksjonene under korona.

Befalets Fellesorganisasjon (BFO) stiller under konferansen ved Jon Erling Johansen (49). Han er frikjøpt tillitsvalgt i BFO og veteran med internasjonal erfaring fra blant annet FN-operasjoner i Sudan og Libanon.

– En selvfølge

Gjennom sin tjenesteerfaring i Forsvaret, blant annet i Forsvarets veterantjeneste, har han tilegnet seg kunnskap om veteransatsningen de senere årene.

Han viser til at en styrket veteranpolitikk er viktig for BFO, noe som er nedfelt i BFOs Prinsipp- og handlingsprogram.

Jon Erling Johansen er tillitsvalgt i Befalets Fellesorganisasjon. Han stiller under Nasjonal veterankonferanse i Molde.

– En veteran, eller soldat om du vil, har stilt seg selv til rådighet for Norge og har sagt seg villig til å bli beordret på oppdrag i internasjonale operasjoner. For meg er det en selvfølge at vi stadig må jobbe for at våre veteraner kommer «helt hjem» etter utført plikt, sier Johansen.

– Når en soldat reiser ut så er det ikke bare han eller hun som blir berørt, men også familien og andre pårørende. Å jobbe for å styrke veteransatsingen er dermed ivaretakelse av langt flere enn den som reiser ut på vegne av Norge, sier Johansen.

Ressurs i samfunnet

I BFOs Prinsipp- og handlingsprogram heter det blant annet at «For BFO er det en selvfølge at en helhetlig politikk for veteraner kontinuerlig videreutvikles, og følges opp med tilstrekkelige ressurser. BFO forutsetter at veteraner anerkjennes og verdsettes som den ressursen de representerer i Forsvaret og samfunnet for øvrig».

Du kan følge strømmingen av programmet til Nasjonal veterankonferanse her.

Konferansen starter tirsdag 24. januar og blir åpnet av forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).