Lokale lønnsforhandlinger i Forsvaret

Forhandlingene om lokal lønn har startet. Vi skal jobbe for at våre medlemmer får et best mulig resultat, sier Lars Omberg.

Av BFO

BFO og de øvrige partene sluttførte HTA 2.6.3 oppstartsmøte om lokale lønnsforhandlinger i Forsvaret 27. september.

Partene har kommet til enighet om samlet avsetning (pottens størrelse) og at årets forhandlinger vil bli gjennomført på nivå 1, FST / Sentrale ATO.

Partene vil starte forhandlingene i uke 41.

– BFO er godt fornøyd med prosessen så langt og vi ser frem til de kommende forhandlingene. BFO skal jobbe for at våre medlemmer får et best mulig resultat. Vi har et godt samarbeid på arbeidstakersiden, sier forhandlingsleder Lars Omberg.

Mer informasjon vil komme i løpet av uke 41.