Lokale lønnsforhandlinger avsluttet

Ansatte med endring av lønn etter lokale lønnsforhandlinger vil få etterbetalt på nyåret.

Av Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i BFO (Illustrasjonsfoto. Adobe Stock)

Etter flere uker med forhandlinger, ble de lokale lønnsforhandlingene avsluttet ved alle driftsenheter innen fristen 30. november.

Dette gjelder også forhandlinger på gruppe 1, som ble gjennomført mellom de sentrale partene.

Det tilligger arbeidsgiver ved den enkelte driftsenhet, og Forsvarsstaben for gruppe 1, å informere den enkelte om resultatet av
de lokale forhandlingene.

Normalt vil arbeidsgiver bare informere de som har fått endret sin lønn som følge av forhandlingene.

Begrenset lønnspott

– Befalets Fellesorganisasjon (BFO) er godt fornøyd med gjennomføringen av årets forhandlinger, der mange av våre medlemmer har kommet godt ut lønnsmessig. Det er også dessverre slik at det i år har vært en begrenset avsetning til disposisjon, uttaler Lars Omberg, forhandlingsleder tariff i BFO.

Lars Omberg er forhandlingsleder tariff i BFO.

I år var det 83 millioner kroner som ble fordelt ut til ansatte i Forsvaret i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. Det er et lavere beløp enn ved tidligere oppgjør.

Omberg understreker at for ansatte som ikke har fått uttelling i år, vil BFO jobbe videre frem mot neste lønnsoppgjør og mest sannsynlig nye lokale lønnsforhandlinger i 2023.

Det vil gi nye muligheter for den enkelte til økt lønn.

Lønnsregulering

Det nye lønnssystemet kombinert med et sentralt tillegg som for alle medførte en lønnsøkning i 2022, innebærer at mange fremover får en automatisk lønnsregulering som de ellers ikke vill fått i det gamle lønnssystemet.

For de som har fått endring av sin lønn som følge av de lokale forhandlingene vil dette bli utbetalt i januar eller februar 2023.

Endringen vil ha virkning fra 1 mai 2022, så det vil være en hyggelig etterbetaling for mange av BFOs medlemmer.