Lokal lønn sluttført for gruppe 1

Partene i arbeidslivet har sluttført forhandlinger om lønn på gruppe 1-nivå.

Av: Lars Omberg, forhandlingsleder tariff

BFO og partene i Forsvaret har nå sluttført forhandlingene på gruppe 1. Gruppe 1 er offiserer i Forsvaret med høyere grad som oberst, kommandør og oppover.

Det er bare forhandlet på individuell lønn (lønnstrinn) i disse forhandlingene. Avsetningen har vært tilsvarende gruppe 2 forhandlingene.

Informasjon om resultatet av forhandlingene og eventuelt endret lønn vil bli gitt av arbeidsgiver i respektive driftsenhet.

Når det gjelder særavtalen for gruppe 1 og endring forhandlinger om endring individuelle tillegg, regulering av satser og forhandlinger knyttet til personell som skal inn på avtalen vil dette tas i en egen prosess, jfr protokolltilførsler.

Har du spørsmål / behov for avklaringer ta kontakt med oss.

Protokoll legges ut når den er mottatt fra Forsvarsstaben.