Les årets første Offisersbladet

Årets første Offisersbladet er her. Les intervjuet med Ingrid Gjerde og se hva vi har i vente av materiell for Landmakten.

– Noe av det viktigste for mange er å få en mer stabil lønn og trygghet rundt pensjon. Derfor har vi stor tro på å legge mest mulig av variable tillegg inn i fastlønn (slik at det blir pensjonsgivende journ. anm.). Det er et av områdene lønn og insentivprosjektet har jobbet med en stund.

Det sier generalløytnant og sjef Forsvarsstaben Ingrid Gjerde i årets første utgave av Offisersbladet. Hun er bekymret for at unge ansatte velger å slutte i Forsvaret.

Offisersbladet har også møtt Carina-Therese Vinterdal. Hun har forsket på hvorfor offiserer i Hæren vurderer å slutte, og hun har klare tanker om hvordan Forsvarett kan snu den negative utviklingen. I tillegg har vi sett nærmere på behovet for materiell og ny teknologi i Hæren, og sjef FMA/Landkapasiteter Tomas Beck gir en innføring i hva vi har i vente. God lesing!

PS! Grunnet treg postgang vil ikke Offisersbladet nå våre medlemmer og abonnenter før i starten av april. I mellomtiden er hele utgaven tilgjengelig på nett.