Lønnsforhandlingene i mål: – Sikrer en god lønnsvekst for alle

Resultatet i mellomoppgjøret sikrer alle en lønnsvekst på 31.000 kroner.

AV BFO (Foto: Øyvind Førland Olsen/BFO)

Etter forhandlinger har partene i staten fremforhandlet en meget god løsning på vår tariffavtale. Løsningen gir et kronetillegg som sikrer våre medlemmer ett godt oppgjør, og lønnsvekst.

I tillegg har vi fremforhandlet en solid pott til lokale forhandlinger med samme virkningsdato som hovedoppgjøret (1. mai).

– Vi er godt fornøyde med disse forhandlingene. Det var viktig for oss å sikre økt kjøpekraft for så mange grupper som mulig, og en god lønnsvekst for alle, sier leder i Befalets Fellesorganisasjon Rune Rudberg.

Rune Rudberg
BFO-leder Rune Rudberg er fornøyd med resultatet av lønnsforhandlingene.


Rammen for oppgjøret er det samme som frontfaget; 5,2%.

Dette i
nnebærer konkret et kronetillegg på kr 31.000 til alle.

I tillegg er det avsatt 0,85 til lokale forhandlinger med virkningsdato 1. mai, som vil gi muligheter til ytterligere å ivareta våre medlemmer på en god måte.

Godt resultat

– Med et godt resultat i de sentrale forhandlingene, er det lagt et godt utgangspunkt for de kommende lokale forhandlingene. Lokalt vil utilsiktede skjevheter kunne rettes opp, sier forhandlingsleder Lars Omberg.

Forhandlinger
BFO og flere forbund tilsluttet YS Stat satt i lønnsforhandlinger fredag 28. april. Nå er alle sikret et lønnstillegg på 31.000 kroner


For en OR 3 med lønnstrinn 45 vil kr 31.000 utgjøre 7,12 % i økt lønn.

For en OF 3 med lønnstrinn 68 vil kr 31.000 utgjøre 4,87 % i økt lønn.

Lokale forhandlinger

Leder av YS Stat Jens Jahren er også godt fornøyd med resultatet av forhandlingene.

– Vi er glade for at vi har sikret store generelle tillegg som gir våre medlemmer en god lønnsvekst, sier han.

Jahren viser også til at det er satt av en pott på 0,85 % til lokale forhandlinger.

– Dette betyr at de fleste vil få lokale lønnstillegg på toppen av det sentrale tillegget. Jeg har stor tiltro til at våre dyktige tillitsvalgte ivaretar denne potten på en god måte, sier Jahren.

Les også protokoll fra lønnsforhandlingene her.