Kompetanseutvikler Vestli trer av

Kompetanseutvikler Jon Vestli har jobbet i Befalets Fellesorganisasjon siden 2014. Nå blir han pensjonist.

Tekst og foto: Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver

– Tusen takk for den jobben du har gjort for BFO og for elevene og kadettene i Forsvaret. Den jobben du har lagt ned for oss og andre i Forsvaret skal vi være glade for.

Det sa leder av Befalets Fellesorganisasjon (BFO) Jens Jahren under avtakkingen av Jon Vestli (56) 1. desember i Oslo. Etter å ha jobbet 37 år i Forsvaret og siden 2014 i BFO, de siste årene som kompetanseutvikler, trer Vestli inn i pensjonistenes rekker.

Det skjer imidlertid ikke før utgangen av januar 2023. Inntil da skal han jobbe «150 prosent» for BFO, uttalte Vestli.

Vestli fikk også hilsen og takk for fra forsvarssjef Eirik Kristoffersen og sjef Hæren Lars Lervik for jobben han har gjort i og for Forsvaret.