Bilde:

Bilde av Jens Jahren fra Lederkonferanse 2021

Kunngjøring - BFO 12. ordinære kongress 2023

I henhold til BFO vedtekter §4d kunngjøres herved:
BFOs 12. ordinære kongress avholdes 13-15 juni 2023 på Sundvolden Hotell.

Kongressen er BFOs høyeste myndighet og består av 1,25% av BFOs stadig tjenestegjørende medlemmer.

Regionstyrene oppnevner delegater etter prorata fordeling.

Følgende saker behandles

 • Beretning
 • Regnskap
 • Innmeldte saker
 • Retningslinjer for virksomheten i kommende periode
 • Vedtekter
 • Økonomiplan
 • Valg av:
  • Leder
  • Nestleder
  • Hovedstyre
  • Revisor
  • Protokollkomité

Som BFO-medlem kan du være med å bestemme.
Ta kontakt med din lokalforening eller regionstyreleder og gi dine innspill.

Følgende frister gjelder:

 1. Saker til kongressbehandling inklusive eventuelle forslag til vedtektsendringer må være Hovedstyret i hende senest 1. februar 2023
 2. Foreligger det forslag til vedtektsendringer, vil disse bli gjort kjent av Hovedstyret senest 10. mars 2023
 3. Delegatfordeling vil bli vedtatt på Hovedstyremøtet i januar 2023, og distribuert ut til BFOs regioner

Jens B Jahren
Leder BFO