KNM Nordkapp blir flaggskip i Nato-styrke

Ole Torstein Sjo skal lede Nato-styrken som skal rydde internasjonale og allierte farvann for miner.

Tekst og foto: Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i Befalets Fellesorganisasjon

– Det er litt som et detektivarbeid, sier kommandørkaptein Ole Torstein Sjo (42) til Offisersbladet.

Han sikter til oppdraget med å finne miner, fra blant annet 1. og 2. verdenskrig.

– Det er jo ekstra spennende når vi finner miner og får muligheten til å sprenge de i lufta, fortsetter styrkesjefen.

På det tidligere kystvaktskipet KNM Nordkapp skal han lede SNMCMG1 (Standing NATO Mine Countermeasures Group 1), som er Natos stående minerydderstyrke i Nord-Europa ,de neste seks månedene.

Sjo understreker at jobben med å rydde miner fra tidligere konflikter kun er én del av oppdraget. Vel så viktig er oppdraget med å vise flagg, tilstedeværelse og evne i Nato.

KNM Nordkapp er flaggfartøyet i Nato-styrken SNMCMG1. Her ligger fartøyet til kai ved Festningskaia ved Akershus festning i Oslo.

Seks måneder på sjøen

Torsdag 12. januar var det en høytidelig seremoni med kommando-overføring mellom den estiske staben til den påtroppende norske staben. Det markerte starten på at Norge leder Nato-oppdraget.

– Besetningen og jeg er veldig motiverte og klare for å ta fatt på oppdraget, uttalte kommandørkaptein Sjo under seremonien.

I neste utgave av Offisersbladet kan du lese mer om oppdraget og Nato-styrken SNMCMG1.