KAFO-leder hedret med pris

Helene Fossum Grønseth er tildelt KAFOs hederspris.

Tekst og foto: Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i BFO

24-åringen fra Hof i Vestfold har vært leder for Kadettens Fellesorganisasjon (KAFO) siden 2022.

Les mer om KAFO her.

Grønseth ble tildelt prisen under KAFOs kongress fredag 21. april.

Det var leder av BFO Rune Rudberg som sto for overrekkelsen av prisen om bord DFDS Seaways før ferja kastet loss og satt kursen mot København.

Dedikert KAFO-leder

– Hun har talt de unges sak tydelig og profesjonelt, og fremmet saker som har ført til endring og forbedring av kadettilværelsen. Hun har vært dedikert og lagt ned en stor innsats over tre år (i KAFOs landsstyre journ.anm) - mye mer enn det som kan forventes, sa Rudberg under overrekkelsen.

Han la til at Grønseth har bidratt til å løfte kvaliteten i arbeidet til KAFO til «nye høyder».

Helene Fossum Grønseth og Rune Rudberg
Helene Fossum Grønseth fikk overrakt KAFOs hederspris av leder for Befalets Fellesorganisasjon Rune Rudberg.

Grønseth er den andre i rekken som har mottatt KAFOs hederspris som ble innført i 2022.

Da var det tidligere KAFO-leder Nikolai Valvik som ble tildelt prisen.

Tjeneste i Nord-Norge

1. august reiser Grønseth nordover og blir logistikkoffiser på Evenes. Under KAFOs kongress 21.-23. april står hele landsstyret til valg samt at det skal velges ny leder og nestleder.

De er henholdsvis besatt av nevnte Grønseth og Mia Caroline Pavon Stavland (24), som begge er kadetter ved Sjøkrigsskolen i Bergen.

BFO gratulerer Grønseth med prisen og takker for innsatsen hun og resten av KAFO har lagt ned på vegne av våre medlemmer og Forsvaret.

Rune Rudberg
Rune Rudberg orienterte blant annet om BFOs innspill til forsvarssjefenes fagmilitære råd, pensjon og synet på hvordan utdanningen i Forsvaret fungerer. – Hvis utdanningen feiler, eller vi har for lite volum på utdanningen så vil Forsvaret svekkes i en periode som Forsvaret skal vokse, sier Rudberg.
KAFO
Det var flere titalls deltagere under kongressen, blant andre sekretær i KAFO Maren Kjøstvedt (t.h.) og nestleder Mia Caroline Pavon Stavland.