Bilde:

Arstein Hestnes er sjef for Forsvarets veteransenter Bæreia. Steffan Ruyter er nestkommanderende.

Julelunsj på veteransenteret

Tradisjonen tro inviterte Forsvarets veteransenter Bæreia til julelunsj.

– Mange av veteranene som besøker Bæreia er stadig tjenestegjørende veteraner og tilbudet her bidrar til å styrke den operative evnen til Forsvaret.

Det sa oberstløytnant Arstein Hestnes (t.v.) da Forsvarets veteransenter på Bæreias årlige julelunsj ble avholdt.

Sammen sin nestkommanderende, kommandérsersjant Steffan Ruyter (OR8), ønsket han de fremmøtte velkommen til veteransenteret som ligger like utenfor Kongsvinger sentrum.

Forsvarets Veteransenter
Forsvaret veteransenter ligger noen kilometer unna Kongsvinger sentrum. I løpet av 2023 var det drøyt 10.000 gjestedøgn på Bæreia.

Sjef for Forsvarets veterantjeneste oberst Morten Henriksen var på plass - det samme var statssekretær i Forsvarsdepartementet Anne Marie Aanerud (Sp). I tillegg var selvsagt mange veteraner tilstede.

Hestnes sier at veteraner og deres familier kan benytte senteret både før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner.

– Det er ikke så veldig mye mer midler vi trenger for å øke antall gjestedøgn her fra 10.000 til 15.000 i løpet av et år, sier Hestnes.

Han oppfordrer flest mulig å gjøre seg kjent med tilbudet og aktivitetene ved veteransenteret.