Jens B. Jahren er valgt som leder YS Stat

Jens B. Jahren har vært leder av Befalets Fellesorganisasjon siden 2014. Han ble i dag valgt som leder av hovedsammenslutningen YS Stat.

Av Befalets Fellesorganisasjon (Foto: Thomas Brun/NTB kommunikasjon)

Nestleder Rune Rudberg blir fungerende leder for Befalets Fellesorganisasjon i tiden frem til suppleringsvalg, som gjennomføres 24. januar av BFOs hovedstyre, basert på innstilling av valgkomiteen.

Rune Rudberg har lang fartstid i BFO og har vært nestleder siden 2014.

– Jeg ønsker å gratulere YS Stat med ett meget godt valg av ny ledelse. Jeg er trygg på at den nyvalgte ledertrioen vil ta YS Stat videre i den gode utviklingen vi har hatt de senere årene, sier Rune Rudberg.

Rune Rudberg
Rune Rudberg er ny fungerende leder av Befalets Fellesorganisasjon

Som leder av YS Stat er Jahren øverste sjef for en hovedsammenslutning av åtte forbund, med i overkant av 25 000 medlemmer.

– Kandidaturet til Jens vært kjent i lang tid slik at vi har forberedt egen organisasjon godt på å gjennomføre våre interne prosesser. Valgkomiteen vil legge frem sin innstilling for Hovedstyret 24. januar, slik at suppleringsvalg kan gjennomføres i henhold til BFOs egne vedtekter, sier Rudberg.

Les også: Jens Jahren har jobbet for Forsvaret og de ansatte i forsvarssektoren siden 90-tallet

Kandidatene som velges ved suppleringsvalget sitter frem til BFOs 12. ordinære kongress som avholdes 13.-15. juni. Da blir det valg på leder og nestleder i BFO.