Hedersprisen til Rune Stave!

Hedersprisen ble delt ut under årets Lederkonferanse! Og i år gikk den til Rune Stave! BFO gratulerer!

BFOs hederspris 2022 tildeles Rune Stave for å ha opptrådt, handlet og utvist engasjement av en slik art at det er å betrakte som fremragende.

Prisvinneren har gjennom en mannsalder vært en aktiv bidragsyter for BFO både lokalt og sentralt og med sine refleksjoner og faglige innsikt nyter han stor annerkjennelse. Han har over år påtatt seg forskjellige verv og oppgaver i BFO. Fra ATV til frikjøpt OTV.

Uansett oppgave og nivå har han bidratt 100%. Rune har et møtende smil og et stort BFO-hjerte. I BFO beskrives prisvinneren som lojal, positiv, empatisk, kunnskapsrik og uredd, med en røst som taler fra hjertet.

Leder BFO Jens B. Jahren overrakte prisen under årets Lederkonferanse.

Komitelederens tale ved overrekkelse av prisen

«På vegne av komiteen må æ takke før innspillan. Det er fantastisk å se at vi BFO (som vi si på nordnorsk) aule rasanes gode kandidata år etter år. BFO er en organisasjon full av dyktige folk, som gir av seg sjøl, sin tid og e tydelig stolt av det BFO står før. Årets prisvinner e nominert av flere og ganske sikkert godt kjent før mange her i salen. Lokalt har prisvinneren i en årrekke stått på for medlemmene som ATV, lokalforeningsleder, mentor og inspirator. Regionalt en markant regionstyreleder og i en periode frikjøpt heltids tillitsvalgt med fult trøkk. Alltid tid for medlemmer og medmennesker, med ett lunt smil og godt humør, underfundige anekdoter, kloke refleksjoner og gjennomtenkte innspill.

Prisvinneren er som mange av dokker i salen uredd og det som tas opp er vel gjennomtenkt og vitner om stor oversikt og helhetlig tenkning. I BFO beskrives prisvinneren som direkte, positiv og empatisk, med en uredd røst som taler fra hjertet, et stort BFO hjerte. Utenfor de formelle rom e det ofte mye humør å spilloppa. Særlig når det e likesinna til stede noe vi andre da glede oss stort over. På privaten beskrives prisvinneren som et utpreget Ja-menneske som er engasjert i alt fra politikk til fotball, før som lovende Ja noen vil si rasende god spiller nu som A lags trener.

Han er langt over gjennomsnittlig kreativ noe som hjemstedets revymiljø nyter godt av, som mangeårig tekstforfatter og nu også regissør og produsent, og nu skjønne æ brått koffer det alltid e sånn stas å sitte ved samme bor som prisvinneren. Når æ intervjua fruen kom det historier på løpende bånd varme gode morsomme som vitne om en familiefar som bryr sæ og tar vare på sine. Han elske å kokkelere særlig nu som grillen e rulla ut i hagen. Han har en forkjærlighet for mørkt seigt øl som nesten ingen andre lika.

Årets prisvinner er en stor kapasitet som bruker sin erfaring som tidligere offiser nu sjefsersjant, tillitsvalgt og livet forøvrig på en fremragende måte. Som dokker skjønner et forbilde for oss alle. BFO's hederspris 2022 går til Rune Stave!»

Diplom BFO Hederspris
Diplom kalligrafi BFO Hederspris 2022