God jul og godt nytt år

Vi ønsker alle våre medlemmer og ansatte i Forsvaret en god jul og et godt nytt år.

Av Jens Jahren, leder i Befalets Fellesorganisasjon (Foto: Adobe Stock)

På vegne av hele Befalets Fellesorganisasjon ønsker jeg å benytte anledningen til å komme med en liten julehilsen. Først av alt må vi få takke alle tillitsvalgte i BFO for en formidabel innsats i det året som har gått.

Dere utgjør en forskjell for våre medlemmer og for Forsvaret hver dag.

Viktigheten av gode tillitsvalgte og en fagforening i ryggen har vist seg med full styrke også dette året. I år som i fjor har mye av fokuset gått til å løse små og store utfordringer på vegne av våre medlemmer. 

De store sakene, som har tatt mye tid dette året også, har vært pensjon, pensjonsopptjening på variable tillegg (fortsatt), lokale lønnsforhandlinger og konverteringsproblematikk.

Flere oppgaver

Vi har også tatt skoletilleggsaken til retten og vunnet. Store oppgaver står foran oss også neste år, der vi vil ha fortsatt fokus på ny langtidsplanen for Forsvaret, Modernisering & Effektivisering, pensjon og andre viktige saker.

Vi har også satt søkelyset på den dårlige bolig- og kvartersituasjonen og jobbet med kadettenes vilkår og rettigheter.

I året som har gått har vi opplevd mye godt samarbeid og jeg vil trekke frem samarbeidet med KAFO, vår kadettorganisasjon, som spesielt viktig.   

Heldigvis har 2022 vært et år hvor vi endelig har møttes som normalt. Vi har gjennomført både lederkonferanse og BFO UNG konferanse med god deltakelse. Dette er viktige fora for BFO, der vi omsetter kongressvedtakene til handling. I 2022 har også BFO for fullt startet egne forberedelser til Kongress i 2023.

Her trenger vi gode innspill for å gjøre BFO enda bedre.  

En stor takk til dere alle

Husk at for noen er høytiden en vanskelig tid, der mørke tanker ofte kan komme snikende. Jeg og resten av BFO støtter råd for selvmordsforebyggende arbeid i Forsvaret sin oppfordring om å holde et ekstra øye på de rundt deg som du opplever at kan ha det vanskelig. 

Avslutningsvis vil vi få takke alle som jobber i Forsvaret, for din innsats og tjeneste. En ekstra takk sendes til dere som er på vakt i julen, både i innland og utland.

Riktig god jul – og et fredfylt godt nytt år alle sammen!