Forsvarssjefen om personellsituasjonen: - Det haster med tiltak

Forsvaret har ikke et problem med å rekruttere personell, men å holde på dem, ifølge forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Tirsdag besøkte han BFOs kongress.

Av: Liv Hilde Hansen (YS) og Øyvind Førland Olsen (Foto)

Ja, vi kommer til å mangle folk fremover. Det er et resultat av mange år med lave kull på krigsskolene, slår forsvarssjefen fast.

Han forklarer dette med at Forsvaret har gått fra en tid med store kull og inn i en pensjonsbølge. Det har gitt et vakuum på personellsiden.

– Vi må være villige til å tenke nytt. Gapet vil bli stort frem mot 2028 hvis vi ikke setter inn tiltak, advarer han.

Forsvaret har ikke problemer med å rekruttere folk, men å beholde dem, ifølge Kristoffersen.

Må beholde flere

– Forsvaret rekrutterer veldig bra, det ser vi blant de vernepliktige som er inne til førstegangstjeneste. Veldig mange fortsetter i Forsvaret. Utfordringen er å beholde de folkene vi bruker mye tid og ressurser på å utdanne, sier han.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen holdt foredrag under BFOs 12. ordinære kongress.


Kristoffersen viser til at Forsvarets personell har en unik kompetanse, og som det ikke er lett å skaffe fra sivile utdanningsretninger. Dette er attraktiv arbeidskraft også i det sivile markedet, og Forsvaret mister folk rett og slett fordi de er flinke.

– Vi må utdanne flere offiserer. Vi må utdanne flere befal. Og så må vi jobbe med alle intensivordninger sånn at vi beholder folk lenger. Det handler både om å øke utdanningen, men også sikre at vi har et miljø og betingelser som gjør at folk vil fortsette i Forsvaret, sier han.

Mener samarbeidet med BFO er viktig

Forsvarssjefen mener trepartssamarbeidet er helt avgjørende for å få til gode løsninger også i Forsvaret.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen gjestet BFOs kongress på Sundvolden hotell. Han mener trepartssamarbeidet er viktig for å utvikle Forsvaret.

Han er opptatt av at fagforeningene virker inn på tempoet i endringer og omstillinger:

– Samarbeidet med BFO er veldig godt fra mitt ståsted. Så ser vi hele tida at vi kan bli bedre. Det er nettopp gjennom godt samarbeid vi finner gode løsninger. Også løsninger som går raskt å iverksette. Både endringer og omstillinger der vi er enige om fart og retning går det raskere hvis vi er uenige. Derfor er samarbeidet så viktig.

Hilsen fra forsvarssjefen

Forsvarssjefen hadde også en hilsen til BFO i anledning kongressen:

– Jeg vil takke BFO for samarbeidet. Jeg vil takke for den jobben dere gjør for folkene våre hver dag. Folk i Forsvaret er vår viktigste ressurs.

– Så ønsker jeg dere lykke til med valg av både leder og nestleder, sier Kristoffersen.