Forsvarsministeren avviser at reservister blir billig arbeidskraft

Ny reservistordning skal ikke løse permanente kompetansebehov i Forsvaret, skriver forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Tekst: Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i BFO (Foto: Forsvaret).

I et innlegg i Forsvarets forum i juni utrykte leder for Befalets fellesorganisasjon (BFO) Jens Jahren bekymring for Forsvarets personellutfordringer. 

Jahren skrev blant annet at; «det (høres) tilforlatelig å skalere opp innsatsen og øke fleksibiliteten ved flere reservister. Det må imidlertid ikke lede oss inn i en forestilling om at Forsvarets personellutfordringer med det er løst», skrev Jahren.

Nå har forsvarsminister Bjørn Arild Gram svart BFO.

– Ikke en hvilepute

Gram mener at regjeringens forslag om ny reservistordning vil sikre «Forsvaret forutsigbar og fleksibel tilgang på kompetanse i hele styrkestrukturen».  Han avviser imidlertid at ordningen vil være en hvilepute som forhindrer en oppbemanning i Forsvaret eller at reservister vil være billig arbeidskraft.

Statsråden fra Senterpartiet skriver videre at «Der Forsvaret har behov for at en reservist utfører oppgaver som er en del av den daglige driften, skal personen ansettes for oppdragets varighet».

Behandles som vernepliktige

Jahren sier at BFO er overrasket over noen av signalene fra forsvarsministeren. Forsvaret har i det siste utvidet bruken av kontrakter hvor det tidligere var ansettelse til nå å være på verneplikts vilkår.

Jahren peker blant annet på at alle som ikke er tilsatt og som gjennomfører spesialistutdanning ikke skal tilsettes, men behandles som vernepliktige gjennom utvidet tjeneste.

– Dette er ikke i samsvar med signalene fra forsvarsministeren og det bringer flere hundre over i en uregulert tilværelse, sier Jahren.