Forsvaret tar renholdet tilbake

Regjeringen har besluttet at alt renhold i Forsvaret skal tilbakeføres til forsvarssektoren i løpet av 2024.

Av Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i Befalets Fellesorganisasjon (Illustrasjonsfoto: Adobe Stock)

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) informerte onsdag 4. januar Befalets Fellesorganisasjon og øvrige fagforeninger at arbeidet med å ta renholdet tilbake til Forsvaret vil starte i år. Ifølge Gram ser man for seg at alt renholdet utføres i egne rekker i løpet av 2024.

Her kan du lese pressemeldingen fra regjeringen

Dette er i samsvar med hva som fremkommer i Hurdalsplattformen der det heter at regjeringen vil: «Sørgje for at reinhaldet i heile forsvarssektoren igjen blir organisert i Forsvarets eigen
regi».

Dette innebærer at alt daglig, løpende renhold vil bli utført av eget personell. Forsvarsbygg vil få oppdraget, og løser dette med utgangspunkt i FLO REN (Forsvarets logistikkorganisasjon).

– Vi ser positivt på at Forsvaret tar renholdet tilbake. Dette vil være en god løsning, der vi selv kan styre både kvalitet og kapasitet i større grad en ved innleide firma på kontrakter, sier nestleder i Befalets Fellesorganisasjon Rune Rudberg.

- Ambisjonen er å få til en bedre samlet løsning for renhold enn vi har i dag. Jeg er utålmodig etter å få gjennomført tilbakeføringen, men har respekt for at dette må planlegges godt for å sikre en varig løsning og en smidig overgang for alle berørte, har Gram tidligere uttalt, ifølge en pressemelding fra regjeringen.