Forsvaret endrer dato for uttak av delbonus

Etter krav fra Befalets Fellesorganisasjon og Norges offisers- og spesialistforbund endres datoen for utbetaling av delbonus til 1. januar 2023.

Av Dag Stutlien, forhandlingsleder medbestemmelse i BFO (Illustrasjonsfoto: Adobe Stock)

Siden den nye bonusordningen kom på plass i 2020 har mange forholdt seg til at første mulighet for utbetaling av delbonus var i 2023.

Det var da overraskende at arbeidsgiver senere fastsatte dato for første mulige utbetaling til 1. juli 2023.

Konsekvensen ved dette var at flere som har hatt en forventning om å motta delbonus fra 1.januar 2023, ikke ville være innenfor ordningen.

Det vil si at alle som hadde fem års opptjening i 2023 med en dato før 1. juli ville falle utenfor ordningen.

Forhandlingsleder medbestemmelse Dag Stutlien er fornøyd med at arbeidsgiver har lyttet til BFOs innspill om bonusdato.

Det mente BFO og NOF ikke samsvarte med inntrykket av at ordningen skulle gjelde for hele 2023.

I etterkant fremsendte organisasjonene i felleskap krav til arbeidsgiver om at ordningen må gjelde fra 01.01.2023.

Til stor glede har arbeidsgiver bestemt seg for å snu i saken og endre slik at gjeldende dato nå er 01.01.2023.

BFO berømmer arbeidsgiver for å lytte til våre innspill.

Denne saken er et godt bevis på hva arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene kan få til sammen gjennom et godt samarbeid.