Færre vil bli tillitsvalgt

Andelen tillitsvalgte i arbeidslivet som føler seg respektert av ledelsen synker og færre vil bli tillitsvalgt, viser en ny undersøkelse.

Tekst: Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i BFO (Foto: YS)

I 2009 svarte 70 prosent at de følte seg respektert av ledelsen. I 2022 har dette sunket til 57 prosent.

Det kommer fram av YS Arbeidslivsbarometer, som er en uavhengig, forskningsbasert undersøkelse og analyse.

Den er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI - OsloMet) på oppdrag for YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund).

– Vi har en utfordring i at oppslutningen om fagforeningers rolle og virksomhet øker, samtidig som dette ikke nødvendigvis materialiserer seg i medlemskap og tillitsverv, sier leder i YS Erik Kollerud (hovedbilde), ifølge en pressemelding

– Dette dilemmaet underbygges videre av at et økende antall tillitsvalgte ikke føler seg respektert av ledelsen, samtidig som de fleste ledere er positive til fagforeninger, fortsetter Kollerud.

Bedre i offentlig sektor

Andelen som svarer at de blir respektert av ledelsen er høyere i offentlig sektor enn i privat sektor.

66 prosent i offentlig sektor svarer at de blir respektert av ledelsen. I privat sektor svarer 49 prosent av de tillitsvalgte at de blir respektert av ledelsen.

YS Arbeidslivbarometer
Færre tillitsvalgte enn tidligere føler seg respektert av ledelsen, viser en undersøkelse gjort på vegne av YS.

Opplevelsen av mindre respekt fra ledelsen har imidlertid økt i alle sektorer siden 2009.

Tidkrevende rolle

Andelen tillitsvalgte som opplever rollen som mer krevende er også stigende, viser undersøkelsen.

Andelen tillitsvalgte som sier seg enig i, eller sterkt enig i at tillitsvalgtsrollen er mer utfordrende i dag enn for fem år siden stiger, fra nesten 37 prosent i 2009 til 47 prosent i 2022.

Det er flere årsaker til at rollen som tillitsvalgt oppleves som mer utfordrende. De viktigste er likevel å ha nok tid og ressurser til arbeidet som tillitsvalgt.

YS´ Arbeidslivsbarometer
Færre ønsker å bli tillitsvalgt enn før.

Videre er det færre enn tidligere som ønsker å påta seg rollen som tillitsvalgt (se bilde).

Andelen som kan tenke seg å bli tillitsvalgt blant de som ikke har vært tillitsvalgt tidligere er 30 prosent i 2022. Det er en betydelig nedgang fra 35 prosent i 2019.

Nedgangen er mest fremtredende for ansatte i fylkeskommuner og kommuner.

Kjenner seg igjen

Leder i Befalets Fellesorganisasjon (BFO) Jens Jahren sier at det også har blitt vanskeligere å få ansatte til påta seg et tillitsverv i Forsvaret.

– Dette er en trend vi har sett over tid og det er oppleves som vanskeligere å kombinere jobbhverdagen med et verv som tillitsvalgt. Dette gjelder særlig på lavere nivå, sier Jahren.

– En slik utvikling gjør det vanskeligere å utvikle god medvirkning og støtter ikke oppunder våre eller ledelsen sine intensjoner. I tillegg kan det raskt bli slik at endring blir vanskeligere og går saktere når medvirkningen blir mindre, sier lederen i BFO.