– Et viktig lønnsoppgjør, også for Forsvaret

Ansatte i Forsvaret må få et godt lønnsoppgjør som fører til økt kjøpekraft.

Tekst og foto: Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i Befalets Fellesorganisasjon

Det sier leder i Befalets Fellesorganisasjon Rune Rudberg og forhandlingsleder tariff Lars Omberg. Sistnevnte sitter også i YS streikeutvalg og er tett på forhandlingene i forbindelse med det forestående mellomoppgjøret i staten.

Omberg og Rudberg peker på at mange ansatte i Forsvaret har en lav grunnlønn og at prisstigning og rentehevinger har rammet flere hardt. Nå må ansatte i Forsvaret få et oppgjør som resulterer i økt kjøpekraft:

– BFO har i sitt krav til YS Stat vært helt klar på behovet for økt kjøpekraft for våre medlemmer, med en todeling av oppgjøret, et betydelig sentralt tillegg samt muligheten for lokale forhandlinger.

For BFOs medlemmer innebærer økt kjøpekraft en lønnsvekst som overgår prisøkningen på 4, 9 prosent, sier Omberg.

25.000 i streik

Kravet om økt kjøpekraft på vegne av medlemmene kommer samtidig som at rundt 25.000 i konkurranseutsatt næring og industri (frontfagene, journ. anm) er tatt ut i streik.

– Våre krav om økt kjøpekraft og en fornuftig balanse mellom sentrale og lokale tillegg var svært moderate. Det er komplett uforståelig at NHO ikke ønsket å komme oss i møte når det går så bra som det faktisk gjør i norsk næringsliv, uttalte YS-leder Hans Erik Skjæggerud da det ble klart at partene ikke kom til enighet.

YS og LO har også varslet at det kan bli aktuelt å trappe opp streiken hvis ikke partene blir enige. Det kan skje allerede førstkommende fredag 21. april.

Frontfaget først

Forhandlingene på vegne av medlemmene i staten vil ikke starte før partene i frontfaget er kommet til enighet. Sluttavtalen som partene enes om her, har tradisjonelt vært retningsgivende for oppgjøret i offentlig sektor i stat og kommune.

Med andre ord; et godt og riktig oppgjør for ansatte i frontfaget vil også være en fordel for ansatte i Forsvaret, sier Rune Rudberg.

Streiken som nå pågår, som YS er en del av, er avgjørende for at vi i Staten også får på plass et oppgjør som innebærer økt kjøpekraft.