Dette mener medlemmene er viktig: Lønn, personell og pensjon

Vi har spurt medlemmene hva de er opptatt av at BFO skal jobbe med fremover

Av: Liv Hilde Hansen/YS (Foto: Rebecca Bjerga/Safe)

- Hva er du opptatt av at BFO skal jobbe spesielt med fremover?

Det spørsmålet stilte vi under BFOs 12. ordinære kongress.

Hanna Sesselja Svare Mikalsen(37) (hovedbilde)
Major i Luftforsvaret, jobber med øvelser ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og er dirigent på BFOs kongress

– Jeg mener det er viktig at BFO har fokus på å styrke Forsvarets arbeid med ivaretagelse av personell. Vi har alt for få, vi mister for mange og vi trenger å jobbe med å bistå Forsvaret med å beholde folk.

Hanne Olafsen (48)

Hanne Olafsen
Hanne Olafsen er ansatt ved Forsvarets operative hovedkvarter.

OR8 og ansatt ved Forsvarets operative hovedkvarter

– BFO gjør fryktelig mye bra i dag, men jeg synes også vi bør jobbe enda mer med å få grad og lønn til å henge sammen. Kompetanse skal lønne seg. Forsvaret praktiserer ikke det godt nok i dag.

Daniel Alexander Ellingsen (33)

Daniel Alexander Ellingsen
Daniel Alexander Ellingsen er ansatt i FLO.

J6 Joint og ansatt i Logistics Support Group i Flo

– Jeg håper BFO kan jobbe mer med det å beholde personell og se på den flotte pensjonsordningen vår, sånn at vi får det når vi trenger det.

Nikolai Andre Valvik (27)

Nikolai Andre Valvik
Nikolai Andre Valvik er seksjonsleder ved 330 skvadron på Ørland flystasjon.

Løytnant og seksjonsleder for teknisk i 330-skvadronen på Ørland

– Jeg synes BFO må jobbe mer mot å få pensjonsopptjening på variable tillegg, men og beholde det personellet vi allerede har, sånn at vi ikke mister kompetansen hos det personellet.

Rune Pettersen (56)
Seksjonssjef, Forsvarets logistikkorganisasjon og ATV i Flo

Rune Pettersen
Rune Pettersen er seksjonssjef og ATV i Flo.


– Jeg vil at BFO skal jobbe med utdanning og få flere folk inn i systemet og høyne utdanninga. Det tror jeg er det viktigste for å få personell inn. Det tror jeg må være hovedoppgaven fremover. Vi har alt for lite personell i Forsvaret.

Geirhild Snildal Engen (54)
Stabsoffiser ved Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE)

Geirhild Snildal Engen
Geirhild Snildal Engen er stabsoffiser ved SHAPE i Belgia.

– Det er godt å komme hjem til Norge og BFO-familien. Som lokalforeningsleder på SHAPE synes jeg BFO gjør en glimrende jobb med å støtte meg i min utførelse av tillitsverv, og til det beste for medlemmene.

Helene Fossum Grønseth (24)
Kadett, studerer logistikk på Sjøkrigsskolen og KAFO-representant på kongressen

Helene Fossum Grønseth
Helene Fossum Grønseth er kadett ved Sjøkrigsskolen og KAFO-representant.


– Jeg mener BFO skal jobbe med videre er det som skjer på vei inn i yrkeslivet og på vei ut. Kadetters rettigheter og forvalting av disse er noe vi har en lang vei å gå på. Blant annet gjelder de EBA, undervisningsfasiliteter og antall personell på skolene til å støtte det som foregår i utdanningen av offiserer.

– Og så er det en viktig sak som viste seg å være den viktigste for å beholde unge i Forsvaret: Det er full pensjon på alle tillegg. Det må vi få gjennom. Hvis ikke så kommer det til å gå utover vår mulighet til å rekruttere og beholde personellet vårt.